01/1

Υποτροφίες
Γενικα

Πιστεύοντας ότι η καλύτερη εκκίνηση είναι οι ίσες ευκαιρίες, το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση, έχει καθιερώσει από το 1978 ένα ολοκληρωμένο και αξιοκρατικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε Έλληνες και Αλλοδαπούς επιστήμονες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες και Αλλοδαπούς προκηρύσσονται κάθε χρόνο βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email