01/1

Υποτροφίες
Γενικα

Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων, ξεκίνησε από το 1978 τη διαδοχική θεσμοθέτηση Προγραμμάτων Υποτροφιών προς Έλληνες και εν συνεχεία, το 1995, για Αλλοδαπούς Επιστήμονες. Τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες και Αλλοδαπούς προκηρύσσονται κάθε χρόνο.

Ειδικότερα:

1. Τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο εξωτερικό με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα σε επιλεγμένους κλάδους.

2. Τo Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου και σε υποψήφιους διδάκτορες, για σπουδές στην Ελλάδα, με αντικείμενο τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email