Το πετρελαιοφόρο πλοίο 'Olympic Legacy'

Το πετρελαιοφόρο 'Olympic Legend'

Το πετρελαιοφόρο πλοίο 'Olympic Future'

Ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος Ωνάση στο Λονδίνο

Ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη (5η Λεωφόρος)

01/5

Επιχειρηματικό Ίδρυμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, από τη σύστασή του έως σήμερα, οφείλεται στην κερδοφορία του Επιχειρηματικού Ιδρύματος, η οποία επιτεύχθηκε με σκληρή δουλειά, όραμα και σωστό σχεδιασμό από το προεδρείο του, συνεπικουρούμενο από το διοικητικό συμβούλιο.

Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες, εκ των οποίων η σημαντικότερη ήταν και παραμένει παραδοσιακά η ναυτιλιακή, συνεχίζοντας την παράδοση του ιδρυτή του Αριστοτέλη Ωνάση, της σημαντικότερης προσωπικότητας του 20ού αιώνα στο χώρο της ναυτιλίας, σύμφωνα με τη Lloyd's List, την πιο έγκριτη καθημερινή ναυτιλιακή εφημερίδα.

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε εγκαταστήσει την ναυτιλιακή του επιχείρηση στη Νέα Υόρκη.

Η εταιρεία OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A. αποτελεί τη συνέχεια της OLYMPIC MARITIME, την οποία ίδρυσε το 1952 στο Παρίσι ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η οποία είχε την έδρα της στο Μονακό έως τις αρχές του 1990.  Έκτοτε η εταιρεία μετεφέρθη στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο.  Διαχειρίζεται ένα στόλο αποτελούμενο από 21 δεξαμενόπλοια διπλών τοιχωμάτων  καθώς επίσης και 10 πλοίων χύδην ξηρού φορτίου.  Από αυτά, τα 14 είναι υπό ελληνική σημαία, 15 υπό σημαία Marshall Islands και 2 υπό σημαία Παναμά.  Η OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A. παρέχει υπηρεσίες για την εμπορική εκμετάλλευση των πλοίων (ναυλώσεις) καθώς και την λογιστική παρακολούθησή τους.

Η SPRINGFIELD SHIPPING Co PANAMA S.A. έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του στόλου με βασικό γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας των πληρωμάτων, του πλοίου και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα υπό διαχείριση πλοία απασχολούνται σήμερα 600 περίπου ναυτικοί, από τους οποίους οι 200 είναι Έλληνες και οι 80 Ρώσοι αξιωματικοί και οι υπόλοιποι 320 αλλοδαποί ναύτες.

scrollup scrolldown
 

Το 2015, η περιουσία του επιχειρηματικού Ιδρύματος είναι τουλάχιστον πενταπλάσια από εκείνη που του κληροδότησε το 1975 ο Αριστοτέλης Ωνάσης, χωρίς να συνυπολογίζεται το σημαντικότατο ποσό που έχει διατεθεί για κοινωφελή έργα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

Το ποσό των δωρεών αυτών είναι σε σημερινές τιμές διπλάσιο εκείνου που είχε διαθέσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης ως αρχικό κεφάλαιο του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, στις 6 Δεκεμβρίου 1975 – ημερομηνία συστάσεως του επιχειρηματικού Ιδρύματος – η περιουσία του συνίστατο σε:

25,5 πλοία
20,5 δεξαμενόπλοια συνολικής μεταφορικής ικανότητος 2.539.756 τόνων (ΜΤ) και 5 πλοία ξηρού φορτίου συνολικής μεταφορικής ικανότητας 135.244 τόνων (ΜΤ). Η μέση ηλικία των δεξαμενόπλοιων ήταν 10,6 έτη και των πλοίων ξηρού φορτίου 8,2 έτη.

Κινητές αξίες
Μετοχές, ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις.

Ακίνητα
Ένα ακίνητο στο Λονδίνο και το οικόπεδο επί της Λεωφόρου Συγγρού, έκτασης 8 στρεμμάτων, όπου ανεγέρθηκε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Η περιουσία που διαχειρίζεται αποκλειστικά το επιχειρηματικό Ίδρυμα συνίσταται σε:

31 πλοία: 21 σύγχρονα δεξαμενόπλοια διπλών τοιχωμάτων και 10 πλοία χύδην ξηρού φορτίου.   Η συνολική μεταφορική ικανότητά τους ανέρχεται σε 6.196.712 τόνους (ΜΤ).  Το σταθμισμένο όριο ηλικίας των δεξαμενόπλοιων είναι τα 8,46 χρόνια και των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου τα 5,1 χρόνια.  Η αξία των πλοίων αυτών είναι πολλαπλάσια της αξίας των πλοίων που κληρονόμησε το Ίδρυμα από τον Αριστοτέλη Σ. Ωνάση.

Κινητές αξίες
Μετοχές, ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Ακίνητα
Το επιχειρηματικό Ίδρυμα διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία στις Η.Π.Α., το Λονδίνο, το Βουκουρέστι και την Αθήνα, ενώ από τον ιδρυτή του είχε λάβει μόνο ένα ακίνητο στο Λονδίνο.
Το Ίδρυμα διαχειρίζεται το ίδιο τα ακίνητά του μέσω των υπηρεσιών του.  Όσα ακίνητα κτίστηκαν ή ανακαινίστηκαν από το Ίδρυμα έγιναν με αυτεπιστασία ή με τον πλήρη έλεγχο του Ιδρύματος.

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email