01/1

Υποτροφίες προς Έλληνες
Γενικα
Το Ίδρυμα Ωνάση από το 1978 χορηγεί υποτροφίες προς Έλληνες πτυχιούχους Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Το 1998 θεσμοθέτησε νέο πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια.
Περισσότερες από 100 υποτροφίες προς Έλληνες χορηγούνται κάθε χρόνο για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πλειάδα κλάδων και ειδικοτήτων.

Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο την ακαδημαϊκή αριστεία, βασίζεται σε αξιολογήσεις ακαδημαϊκών συμβούλων του Ιδρύματος και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση.

Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες καλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι. Η συμμετοχή είναι τιμητική και η προσφορά εθελοντική. Παλαιοί υπότροφοι του Ιδρύματος που πλέον κατέχουν θέσεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι.

Σήμερα, οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση διαγράφουν σημαντική πορεία τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στους τομείς των επιστημών, της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.  

Από το 1978 που λειτουργεί το πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες μέχρι και το έτος 2017 έχουν χορηγηθεί 6.096 υποτροφίες, για σπουδές σε 37 χώρες ανά τον κόσμο, η συνολική δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε περίπου 93 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.
scrollup scrolldown
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 / 2019

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει τα ετήσια Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των αντίστοιχων προκηρύξεων. Παρακαλούμε να μελετήσετε τα κείμενα των προκηρύξεων & το κείμενο των συχνών ερωτήσεων πριν τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς (βελάκια), προκειμένου να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα και το ευρετήριο των προγραμμάτων, ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη προκήρυξη, Ηλεκτρονική Αίτηση και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών σας (Εξωτερικού, Εσωτερικού).


ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:    

1)    Συχνές Ερωτήσεις
2)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα
3)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
4)    Υπόδειγμα βεβαίωσης σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα)
5)   
Υπόδειγμα βεβαίωσης σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
6)    Κανονισμός Υποτροφιών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)
    -
Προκήρυξη
    -
Ηλεκτρονική Αίτηση
    - Ύλη Εξετάσεων/Ακροάσεων Υποψηφίων στους κλάδους Χορού και Μουσικής
    - Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)
    -
Προκήρυξη
    -
Ηλεκτρονική Αίτηση

    
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες:
E-mail: fph@onassis.org  
Πρόγραμμα Εξωτερικού: 210 3713 051, 210 3713 053, 210 3713 054 & 210 3713 056
Πρόγραμμα Εσωτερικού: 210 3713 052 & 210 3713 055 & 210 3713 057
Ειδικό Πρόγραμμα Ομίλου Ωνάση: 210 3713055


scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email