ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

Οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος απασχολούνται σε διαφορετικούς, ετερόκλητους τομείς δραστηριοτήτων –από τη Ναυτιλία μέχρι τις Τέχνες και τον Πολιτισμό και από τις επενδύσεις μέχρι την παροχή υπηρεσιών Υγείας–, με βασικό σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη, τη συνεργασία, την απελευθέρωση των δυνάμεων, σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στο οποίο η διαφορετικότητα αποτελεί συστατικό επιτυχίας.

Οι τόσο διαφορετικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι από μόνοι τους μια πρόκληση στον τρόπο που μετουσιώνονται σε μια κοινή εργασιακή κουλτούρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθημερινή ενθάρρυνση ενός πολυσυλλεκτικού οικοσυστήματος ανθρώπων που χαρακτηρίζεται από πάθος για πρόοδο και ανάπτυξη. Διαρκής μέριμνα είναι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και της δέσμευσης των ανθρώπων μας, με την παροχή εργαλείων εκπαίδευσης, κινήτρων και ανταμοιβής, συνθηκών αξιοκρατίας, έτσι ώστε η εργασιακή ικανοποίηση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και οι άνθρωποί μας να βελτιώνονται, να αναπτύσσονται και να προοδεύουν καθημερινά.

Κύρια επιδίωξη είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης, που σκοπό έχει να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους ανθρώπους να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δεξιότητές τους. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι απόψεις εκφράζονται με θάρρος και οι άνθρωποι τολμούν να παίρνουν πρωτοβουλίες. Αυτή είναι η βασική αποστολή και στρατηγική της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ωνάση.