01/1

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
Γενικα

Το Ίδρυμα, θεσμοθέτησε το 1999 Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων, μέσα από το οποίο στηρίζει πλέον πιο συστηματικά την δραστηριότητα των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων.

Το πρόγραμμα αυτό προκηρύσσεται κάθε χρόνο και προβλέπει:

α) την βράβευση και έκδοση μιας διδακτορικής διατριβής που έχει τύχει ιδιαίτερης διάκρισης ή την έκδοση μουσικού έργου σε CD υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο σπουδών που πραγματοποιήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος

β) την επιχορήγηση δύο ερευνητικών προγραμμάτων με κύριο ερευνητή μέλος του Συνδέσμου και

γ) την επιχορήγηση ενός επιστημονικού συνεδρίου ή μιας σημαντικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου συμμετέχουν μέλη του Συνδέσμου και - κατά περίπτωση - σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν λάβει επιχορήγηση μέχρι το 2016 περίπου 85 μέλη του Συνδέσμου.

scrollup scrolldown
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών έληξε στις 31 Μαρτίου 2018. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν περί τα μέσα Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

-Προκήρυξη Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων 2018/2019


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου στα: 210 3713 050 & 210 3713 057 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: statsi.fph@onassis.org & achantzolou.fph@onassis.org
 
 


scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email