01/1

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
Γενικα

Το Ίδρυμα, θεσμοθέτησε το 1999 Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων, μέσα από το οποίο στηρίζει πλέον πιο συστηματικά την δραστηριότητα των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων.

Το πρόγραμμα αυτό προκηρύσσεται κάθε χρόνο και προβλέπει:

α) την βράβευση και έκδοση μιας διδακτορικής διατριβής που έχει τύχει ιδιαίτερης διάκρισης ή την έκδοση μουσικού έργου σε CD υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο σπουδών που πραγματοποιήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος

β) την επιχορήγηση δύο ερευνητικών προγραμμάτων με κύριο ερευνητή μέλος του Συνδέσμου και

γ) την επιχορήγηση ενός επιστημονικού συνεδρίου ή μιας σημαντικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου συμμετέχουν μέλη του Συνδέσμου και - κατά περίπτωση - σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν λάβει επιχορήγηση μέχρι το 2016 περίπου 85 μέλη του Συνδέσμου.

scrollup scrolldown
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να διαβάσετε το κείμενο της Προκήρυξης και να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς (βελάκια), προκειμένου να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα και το ευρετήριο του προγράμματος, ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής αίτησης, ενδέχεται αυτή να ακυρωθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών  μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να θεωρούνται έγκυρες. Οι όροι και προϋποθέσεις επιχορήγησης περιέχονται στο κείμενο της παρακάτω προκήρυξης.

Προκήρυξη Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων 2017/2018

 Ηλεκτρονικές  Αιτήσεις:
α) Έκδοση διδακτορικής διατριβής σε βιβλίο.
β) Ερευνητικό πρόγραμμα
γ) Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου/ καλλιτεχνικής εκδήλωσης


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου στα: 210 3713 050 & 210 3713 057 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: statsi.fph@onassis.org & achantzolou.fph@onassis.org
 

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email