To Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία

Το Πανεπιστήμιο της Χάϊφα στο Ισραήλ

Εσωτερική άποψη της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας

To Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία

Το Πανεπιστήμιο της Χάϊφα στο Ισραήλ

Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη

Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη


01/8

Ενίσχυση Ελληνικών Σπουδών
ΓΕΝΙΚΑ

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά πανεπιστημιακές έδρες, τμήματα ή προγράμματα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ασία, όπου διδάσκονται οι ελληνικές σπουδές.

Εκτιμώντας την προσφορά τους και γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στηρίζει θεσμοθετημένα πανεπιστημιακά προγράμματα ελληνικών σπουδών που παρουσιάζουν αξιόλογο και σταθερό έργο.

Συνδράμει, επίσης, κλασικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος καλύπτει τη διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής φιλολογίας, λογοτεχνίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της αρχαιολογίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρονται οι σειρές των κλασικών αρχαίων συγγραφέων, εκδόσεις της ελληνικής γραμματείας, λεξικά, εγχειρίδια γραμματικής και συντακτικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός.

Το Ίδρυμα έχει ενισχύσει πάνω από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 40 χώρες. Η χρηματοδότηση αφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα και γίνεται για ορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι και το οικείο πανεπιστήμιο συνεισφέρει στη σχετική δαπάνη, μετά από σχετική σύμβαση. Αποκλείεται η προικοδότηση (endowment) της έδρας.

Για λόγους αρχής, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, κατά την κρίση του και σε οποιοδήποτε χρόνο, της ορθής χρησιμοποίησης των διατεθέντων κεφαλαίων του, καθώς και το δικαίωμα της ανανέωσης ή της διακοπής της χορηγίας.

scrollup scrolldown
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ  


Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών

Το Ίδρυμα ενισχύει οικονομικά το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου από το 1994, για την διδασκαλία των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Η εν λόγω συνεργασία επεκτάθηκε το 2002, με την περαιτέρω ενίσχυση του Πανεπιστημίου για την διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης και πάλι, το 2003 και το 2009, για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής και Βαλκανικής Ιστορίας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Κατόπιν αιτήματος του Πανεπιστημίου το 2010 και με βάση την έως σήμερα καλή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, το Ίδρυμα συμφώνησε  να παράσχει χρηματοδότηση για μία ακόμη φορά στο Πανεπιστήμιο, για την διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και της Κλασικής Αρχαιολογίας.

Τα προαναφερθέντα μαθήματα διδάσκονται από Έλληνες κατόχους διδακτορικών τίτλων, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Τουρκία. Το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου είναι ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας 113 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα και 4 Σχολές, ενώ διαθέτει μία εξαιρετική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 600.000 τίτλους και 25.000 περιοδικές εκδόσεις. Οι απόφοιτοί του γίνονται εύκολα δεκτοί στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΑΪΦΑ, ΙΣΡΑΗΛΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΑΪΦΑ, ΙΣΡΑΗΛ  
Προγράμματα Νέων Ελληνικών & Βυζαντινών Σπουδών

Η συνεργασία του Ιδρύματος με το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ξεκίνησε το 2000, με την οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Νέων Ελληνικών Σπουδών. Το Πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους φοιτητές εκτενή, διεπιστημονική άποψη για την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτική και τον ελληνικό πολιτισμό, από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως σήμερα. Μέσω ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων, οι φοιτητές εκτίθενται σε ποικιλία θεμάτων που τους επιτρέπουν να εξοικειωθούν με την ιστορική, γεωγραφική, θρησκευτική, πολιτισμική και πολιτική πραγματικότητα της Νεότερης Ελλάδας, όπως και με θέματα που σχετίζονται γενικότερα με τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αφομοίωσε το πολύπλευρο παρελθόν της, διαμορφώνοντας το σημερινό της πρόσωπο. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται ακόμη στην θέση της Νεότερης Ελλάδας ως σταυροδρόμι μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης, των Μεσογειακών χωρών και της Μέσης ανατολής, ενώ οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις της χώρας.

Το 2006, η συνεργασία επεκτάθηκε με την ενσωμάτωση του Προγράμματος Βυζαντινών Σπουδών, για την διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγής στην Βυζαντινή Ιστορία, τέχνη, πολιτισμό, μουσική και θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων σχετικών σεμιναρίων. Το Πρόγραμμα προσφέρει πολυάριθμες πολιτιστικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, διαλέξεις από Έλληνες λόγιους, συνέδρια και επιμορφωτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Επίσης, το Πρόγραμμα δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένας αριθμός υποτροφιών παραχωρείται κάθε χρόνο σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να προσελκύσει σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας και δια μέσου αυτής, πλήρη γνώση του πολιτισμού και της κοινωνίας της Νεότερης Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, προσφέρονται ετησίως τρία επίπεδα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, διάρκειας δύο εξαμήνων το κάθε ένα.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΗΠΑ  
Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών

Το Ίδρυμα επιχορηγεί το Πρόγραμμα Ελληνιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κολούμπια (PHS at CU), από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997. Το Πρόγραμμα προσφέρει σπουδές σε τμήματα Νεοελληνικών και Ελληνοαμερικανικών Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο, διατμηματική υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώς και μια σειρά συνεδρίων και εκδηλώσεων για τις ευρύτερες ακαδημαϊκές και ελληνικές κοινότητες της Νέας Υόρκης. Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να μελετήσουν την Ελλάδα με μια σύγχρονη ματιά και τους προετοιμάζει για τη συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας καθώς και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση στον τομέα των σπουδών τους, υπό την αιγίδα του Τμήματος Κλασικών Σπουδών. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενώ βρίσκονται ακόμα στα πρώτα έτη των σπουδών τους. Η διδακτέα ύλη στοχεύει να θέσει τις βάσεις για μια βαθιά γλωσσική εκμάθηση, γνώση του αντικειμένου, και παροχή θεωρητικού υπόβαθρου προκειμένου να αναλυθούν οι πολιτισμικές διαφορές εν γένει. Πολλοί συγγραφείς και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την ευρύτερη κοινότητα της Νέας Υόρκης συνεισφέρουν στο έργο του Πανεπιστημίου απονέμοντας υποτροφίες διάρκειας έξι μηνών και ενός έτους και δημιουργώντας διεπιστημονικές δυνατότητες διδασκαλίας για τους φοιτητές.
QUEENS COLLEGE, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΗΠΑ  
Κέντρο Βυζαντινών & Νέων Ελληνικών Σπουδών Η συνεργασία του Ιδρύματος με το Queens College ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 με σκοπό τη διδασκαλία του βυζαντινού και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Το Queens College είναι δημόσιος φορέας, ο οποίος απευθύνεται σε ελληνικές οικογένειες της εργατικής τάξης. Διατηρώντας χαμηλά δίδακτρα, προσφέρει σε νέους ανθρώπους ελληνικής καταγωγής την ευκαιρία να ακολουθήσουν σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό ή οπουδήποτε αλλού καθώς επίσης εξασφαλίζει στους φοιτητές του την ευκαιρία για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1974. Είναι το παλαιότερο και το μεγαλύτερο του είδους του με εγγεγραμμένους περίπου 400 φοιτητές ελληνικής καταγωγής. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Κέντρο αποκτούν Bachelor στις Βυζαντινές και Νέες Ελληνικές Σπουδές. Τα μαθήματα γίνονται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα ούτως ώστε η δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες φοιτητές να ενθαρρύνονται να μάθουν και να μιλούν Ελληνικά με ευχέρεια. Το Κέντρο διαφοροποιεί το έργο του από άλλων φορέων καθώς δεν στηρίζει τη διδασκαλία του σε ένα λογοτεχνικό υπόβαθρο αλλά στρέφεται προς τη σύγχρονη πτυχή του Ελληνισμού, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά του.

Το 2007, ιδρύθηκε η Έδρα Βυζαντινών Σπουδών. Αποστολή του Κέντρου είναι να κινεί, να υποστηρίζει και να συντονίζει τη διδασκαλία των Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών στο Queens College, να προάγει τις υποτροφίες και τις δημοσιεύσεις που αφορούν στις Βυζαντινές και Νέες Ελληνικές Σπουδές και να προσαρμόζει την έρευνα και τη διδασκαλία στις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας.

Το Κέντρο διαθέτει βιβλιοθήκη με 6.500 ελληνικούς και αγγλικούς τίτλους, κυρίως σχετικούς με Βυζαντινές και Νέες Ελληνικές Σπουδές. Είναι το μοναδικό Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών που εκδίδει το δικό του επιστημονικό περιοδικό.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΡΑΝΑΔΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ  
Κέντρο Βυζαντινών, Νέων Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Το Ίδρυμα ενέκρινε τον Ιούνιο του 2004 επιχορήγηση για την δημιουργία ενός δεύτερου Λεκτοράτου Νέων Ελληνικών στο Κέντρο Βυζαντινών, Νέων Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, του παλαιότερου Πανεπιστημίου στην Ισπανία, το οποίο κατατάσσεται δεύτερο στη χώρα. Το Κέντρο νομικά ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, τις Πρεσβείες Ελλάδος και Κύπρου στην Ισπανία και το Ισπανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο στο ιστορικό κέντρο της Γρανάδας, το οποίο φιλοξενεί σε έξι αίθουσες την διδασκαλία των μαθημάτων και την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου, καθώς και Βιβλιοθήκη, η οποία πρόσφατα απέκτησε την προσωπική συλλογή βιβλίων της οικογένειας Τσάτσου, καθώς και τα γραφεία της Διοίκησης. Οι στόχοι του Κέντρου είναι: α) ο συντονισμός της διεπιστημονικής έρευνας στους τομείς των Νέων Ελληνικών, Βυζαντινών και Κυπριακών Σπουδών και συγκεκριμένα στους κλάδους της φιλολογίας, αρχαιολογίας, τέχνης, ιστορίας κ.λ.π.,β) η προώθηση της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ισπανία, με την εκπαίδευση καθηγητών και την δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού γ) η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, δ) η έκδοση εξειδικευμένων σειρών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, ε) η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που προωθούν τον Ελληνικό πολιτισμό στην Ισπανία.

Το Κέντρο διοργανώνει μαθήματα Νέων ελληνικών, βυζαντινής φιλολογίας και μαθήματα ελληνικών σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι φοιτητές του προέρχονται από τη Φιλοσοφική και την Μεταφραστική Σχολή του Πανεπιστημίου και λαμβάνουν credits για τα μαθήματα που παρακολουθούν.
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DEL SUR, BAHIA BLANCA, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  
Πρόγραμμα Νέων Ελληνικών Σπουδών

Το Ίδρυμα ενισχύει το Πρόγραμμα Νέων Ελληνικών Σπουδών στο Τμήμα Νέων Γλωσσών του Εθνικού Πανεπιστημίου Del Sur από το 2003.

Το Πανεπιστήμιο είναι σχετικά μικρό και βρίσκεται σε μία μικρή πόλη μακριά από την πρωτεύουσα της χώρας, όμως το Πρόγραμμα λειτουργεί χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον και την αγάπη για το θέμα, του συντονιστή του Προγράμματος Δρος Mario Ritacco. Περισσότεροι από 60 φοιτητές εγγράφονται κάθε εξάμηνο σε δύο ή τρία επίπεδα των μαθημάτων των Νέων Ελληνικών, πολιτισμού και ιστορίας.
scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email