01/1

Υποτροφίες προς Έλληνες
Γενικα
Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση έχει καθιερώσει Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Έλληνες, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις αξιοκρατικές προδιαγραφές του Ιδρύματος, μέσω διαδικασίας αξιολόγησης από ειδικές επιτροπές ακαδημαϊκών συμβούλων και η τελική επιλογή τους επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο πλαίσιο αυτό, συμβουλευτικό ρόλο παρέχουν εθελοντικά διακεκριμένοι καθηγητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές, αλλά και πρώην υπότροφοι που κατέχουν πλέον σημαντικές θέσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στα περισσότερα από 40 έτη λειτουργίας του, το Πρόγραμμα Υποτροφιών έχει περάσει από διαδοχικές φάσεις επανασχεδιασμού, ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής. Το Ίδρυμα έχει χορηγήσει συνολικά περισσότερες από 7.000 υποτροφίες,  εκ των οποίων  6.239 είναι υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές σε 37 χώρες, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται περίπου σε 97 εκατ. δολάρια.

Σήμερα, οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση διαγράφουν σημαντική πορεία τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στους τομείς των επιστημών, της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.  
scrollup scrolldown
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019/2020

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στο Εξωτερικό.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης. Παρακαλούμε να μελετήσετε το κείμενο της προκήρυξης & το κείμενο των συχνών ερωτήσεων πριν τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2019.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)

    - Προκήρυξη
    - Ηλεκτρονική Αίτηση


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:    

1)    Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών
2)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα
3)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
4)    Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάταξης υποψήφιο
υ (στην Ελληνική γλώσσα)
5)    Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάταξης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
6)    Συχνές Ερωτήσεις
7)    Κανονισμός

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες:
E-mail: fph@onassis.org

Πρόγραμμα Εξωτερικού: 210 3713 051, 210 3713 053, 210 3713 054, 210 3713 056 & 210 3713 057

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email