01/1

Υποτροφίες προς Έλληνες
Γενικα

Το Ίδρυμα Ωνάση από το 1978 χορηγεί υποτροφίες προς Έλληνες πτυχιούχους Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Το 1998 θεσμοθέτησε νέο πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια.
Περισσότερες από 100 υποτροφίες προς Έλληνες χορηγούνται κάθε χρόνο για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πλειάδα κλάδων και ειδικοτήτων.

Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο την ακαδημαϊκή αριστεία, βασίζεται σε αξιολογήσεις ακαδημαϊκών συμβούλων του Ιδρύματος και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση.

Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ακαδημαϊκοί, Ειδικοί Επιστήμονες και Αναγνωρισμένοι Καλλιτέχνες καλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι. Η συμμετοχή είναι τιμητική και η προσφορά εθελοντική. Παλαιοί υπότροφοι του Ιδρύματος που πλέον κατέχουν θέσεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι.

Σήμερα, οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση διαγράφουν σημαντική πορεία τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στους τομείς των επιστημών, της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.  

scrollup scrolldown
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα του Προγράμματος Υποτροφιών προς Έλληνες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.


Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στους παρακάτω αριθμούς:


Σπουδές Εξωτερικού: 210 37 13 051 – 053, -054, 056

Σπουδές Εσωτερικού: 210 37 13 055, -057

Ειδικό Πρόγραμμα Ομίλου Ωνάση: 210 37 13 055

ή εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο fph@onassis.org .

Οι προκηρύξεις για τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τα μέσα Δεκεμβρίου 2018.
scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email