01/1

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μελών
Γενικα
Το 1999, το Ίδρυμα Ωνάση καθιέρωσε Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων, μέσα από το οποίο στηρίζει πλέον πιο συστηματικά την δραστηριότητα των μελών του Συνδέσμου.

Το πρόγραμμα αυτό προκηρύσσεται κάθε χρόνο, ενώ μέσα στα 20 έτη λειτουργίας του έχει ενισχύσει τους υποτρόφους μέσω:

α)  επιχορηγήσεων για έκδοση διδακτορικών διατριβών σε βιβλίο, που έχουν τύχει ιδιαίτερης διάκρισης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο σπουδών που πραγματοποιήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος

β) επιχορηγήσεων για ερευνητικά προγράμματα με κύριο ερευνητή μέλος του Συνδέσμου και

γ) επιχορηγήσεων επιστημονικών συνεδρίων ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπου συμμετέχουν μέλη του Συνδέσμου και - κατά περίπτωση - σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν λάβει επιχορήγηση μέχρι το 2018, περίπου 100 μέλη του Συνδέσμου.
scrollup scrolldown
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019/2020

Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει το Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των Μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019/2020.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης. Παρακαλούμε να μελετήσετε το κείμενο της προκήρυξης πριν τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 1 Απριλίου 2019.

    -Προκήρυξη Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων 2019/2020

    -Ηλεκτρονικές  Αιτήσεις:

α) Έκδοση διδακτορικής διατριβής σε βιβλίο

β) Ερευνητικό πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου στο: 210 3713 057 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: achantzolou.fph@onassis.org

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email