01/1

Επικοινωνία
Επικοινωνια

Mπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στη διεύθυνση: scholars.association@onassis.gr

β) ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Σύνδεσμος Yποτρόφων Kοινωφελούς Iδρύματος Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης
Aισχίνου 4
105 58 Aθήνα

γ) τηλεφωνικώς, στον αριθμό:
210 37.13.000
Καθημερινά 10:00 π.μ.-2:00 μ.μ

δ) με τηλεομοιοτυπία (Fax), στον αριθμό:
210 37.13.013 με την ένδειξη:
Προς τον Σύνδεσμο Yποτρόφων Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email