01/0

Άλλες Πρωτοβου-
λίες
Γενικα

Το Ίδρυμα Ωνάση, ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας και στις προκλήσεις του μέλλοντος, έχει αναπτύξει σειρά κοινωνικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών παίρνοντας δυναμικά θέση σε σημαντικά γεγονότα αλλά και φλέγοντα προβλήματα της εποχής. Μεταξύ αυτών:

scrollup scrolldown
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Το έργο «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης» σχεδιάστηκε από την ΑΜΚΕ Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα «έργο εν κινήσει και εν διαρκεί εξελίξει». Κορυφαίοι στοχαστές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και στοχευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης με άξονα τον ελληνισμό, την πολιτεία και τον πολίτη.

Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων, σ’  ένα πλαίσιο που στοχεύει στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχασμού σε ζητήματα παγκόσμιου και διαχρονικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον Ελληνικό τρόπο σκέψης και την περιοχή της «Ακαδημίας Πλάτωνος».

Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Λέξεις και Σκέψεις
(β) Εικαστικοί Διάλογοι
(γ) Εργαστήρια/ Workshops
(δ) Παράλληλες δραστηριότητες

και απευθύνονται κυρίως σε ενήλικους (εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό). Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 24 μήνες και θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας 2012-2014, ενώ θα κορυφωθούν το 2013 (ευρωπαϊκό έτος Πλάτωνα). 

Η Κεντρική Πύλη του Έργου, από την οποία μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, βρίσκεται εδώ

Οι δράσεις βιωματικής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν το 2012 αποτυπώνονται συνοπτικά σε αυτό το video .

Οι δράσεις βιωματικής μάθησης που πραγματοποιήθηκαν το 2013 αποτυπώνονται συνοπτικά σε αυτό το video .

Στο πλαίσιο του έργου, έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης , ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού και ιστοχώρος παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων σε θεματικές ενότητες συναφείς με τις δράσεις του προγράμματος «Η Ελληνική Σκέψη σε Διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης» όπως οι κοινωνικές επιστήμες, η ανθρωπολογία, η ιστορία, τα νέα μέσα και η ψηφιακή τεχνολογία. Στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης περιλαμβάνεται υλικό συμπληρωματικό των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΕΣΠΑ. Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι προσωποποιημένη και η εγγραφή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης


scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email