01/0

Άλλες Πρωτοβου-
λίες
Γενικα

Το Ίδρυμα Ωνάση, ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας και στις προκλήσεις του μέλλοντος, έχει αναπτύξει σειρά κοινωνικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών παίρνοντας δυναμικά θέση σε σημαντικά γεγονότα αλλά και φλέγοντα προβλήματα της εποχής. Μεταξύ αυτών:

scrollup scrolldown
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με άλλα 7 μεγάλα Κοινωφελή Ιδρύματα της Χώρας (Ίδρυμα Λαμπράκη-εισηγητής του προγράμματος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου) ανέλαβαν από κοινού το 2006 τη συγκρότηση μιας Πρωτοβουλίας με σκοπό να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων με στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ισότιμη και δημιουργική συνεργασία των Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής τους ευθύνης, επιδίωξε την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την καλλιέργεια σύνθετων ικανοτήτων των μαθητών καθώς και την ενημέρωση μαθητών και γονέων σε ό τι αφορά στις ευκαιρίες σπουδών και απασχόλησης και δια βίου μάθησης, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Η Πρωτοβουλία έχει σαφή Μορφωτικό προσανατολισμό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ευρωπαϊκές επιταγές στο χώρο της εκπαίδευσης και απασχόλησης του 21ου αιώνα, με κύριο χαρακτηριστικό τη σύνδεση Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Στα πέντε χρόνια της λειτουργίας της περιέλαβε δράσεις με συμπληρωματικούς στόχους, για τη δοκιμαστική ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων, διεθνούς επιπέδου μορφών εκπαιδευτικού υλικού, την υποστήριξη εκπαιδευτικών και σχολείων καθώς και την έγκυρη πληροφόρηση για τις προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης, μετά το Λύκειο.

Συγκεκριμένα η Μορφωτική Πρωτοβουλία από το 2006-2011 υλοποίησε τις εξής δράσεις:
 
§ Πρόγραμμα Μορφωτικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο μέσω της ειδικά διαμορφωμένης «πύλης» της Πρωτοβουλίας, όπου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και ταυτόχρονα υπηρεσίες δημιουργίας και δημοσίευσης υλικού το οποίο προσφέρεται για εκπαιδευτική αξιοποίηση. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες και «φιλικές» προς το χρήστη παρουσιάσεις ποικίλων επιστημονικών θεμάτων καθώς και σε διαδικτυακή Βιβλιοθήκη με δυνατότητες αναζήτησης και πρόσβασης σε κατηγορίες μορφωτικού/ εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουν έγκριτοι επιστημονικοί και πολιτιστικοί φορείς και το οποίο μπορούν να συνδέσουν ως σχετικό υλικό σε νέο περιεχόμενο που θα δημιουργήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/arxiki

§   Σύσταση του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, (ΔΣΚ) που απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα ελληνικά σχολεία και στο οποίο μέχρι τώρα έχουν συμμετάσχει 215 σχολικές μονάδες και 680 εκπαιδευτικοί. Υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προωθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες στις σχολικές μονάδες και, με τη συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και μάθησης στο σχολείο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα http://www.protovoulia.org/diktyo/diktyo-sxolikis-kainotomias.

§  Συγκρότηση Οδηγού Σπουδών και Απασχόλησης στο διαδίκτυο με σκοπό τη διασφάλιση της έγκυρης ενημέρωσης των τελειοφοίτων του Λυκείου αλλά και άλλων νέων, σχετικά με τις προοπτικές σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και με τα συνδεόμενα με αυτές τις σπουδές επαγγέλματα. Προσφέρονται επίσης έγκυρα στοιχεία από τη Μελέτη για τη σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης καθώς και  επίκαιρα, σημαντικά πορίσματα που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα στην καλύτερη προετοιμασία των αναγκαίων δράσεων από μέρους των θεσμικών φορέων αλλά και των ίδιων των ιδρυμάτων, σε νέες πρωτοβουλίες που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση (π.χ. Τεχνική-Επαγγελματική) και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα http://www.protovoulia.org/odigos-spoydon/arxiki-selida


scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email