To Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία

Το Πανεπιστήμιο της Χάϊφα στο Ισραήλ

Εσωτερική άποψη της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας

To Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Τουρκία

Το Πανεπιστήμιο της Χάϊφα στο Ισραήλ

Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη

Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη


01/8

Ενίσχυση Ελληνικών Σπουδών
ΓΕΝΙΚΑ

Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικά πανεπιστημιακές έδρες, τμήματα ή προγράμματα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ασία, όπου διδάσκονται οι ελληνικές σπουδές.

Εκτιμώντας την προσφορά τους και γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στηρίζει θεσμοθετημένα πανεπιστημιακά προγράμματα ελληνικών σπουδών που παρουσιάζουν αξιόλογο και σταθερό έργο.

Συνδράμει, επίσης, κλασικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος καλύπτει τη διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής φιλολογίας, λογοτεχνίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της αρχαιολογίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρονται οι σειρές των κλασικών αρχαίων συγγραφέων, εκδόσεις της ελληνικής γραμματείας, λεξικά, εγχειρίδια γραμματικής και συντακτικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός.

Το Ίδρυμα έχει ενισχύσει πάνω από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 40 χώρες. Η χρηματοδότηση αφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα και γίνεται για ορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι και το οικείο πανεπιστήμιο συνεισφέρει στη σχετική δαπάνη, μετά από σχετική σύμβαση. Αποκλείεται η προικοδότηση (endowment) της έδρας.

Για λόγους αρχής, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, κατά την κρίση του και σε οποιοδήποτε χρόνο, της ορθής χρησιμοποίησης των διατεθέντων κεφαλαίων του, καθώς και το δικαίωμα της ανανέωσης ή της διακοπής της χορηγίας.

scrollup scrolldown
ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ  

Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών

Το Ίδρυμα ενισχύει οικονομικά το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου για την διδασκαλία των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Η εν λόγω συνεργασία επεκτάθηκε το 2002, με την περαιτέρω ενίσχυση του Πανεπιστημίου για την διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης και πάλι, το 2003 και το 2009, για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής και Βαλκανικής Ιστορίας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Κατόπιν αιτήματος του Πανεπιστημίου το 2010 και με βάση την έως σήμερα καλή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, το Ίδρυμα συμφώνησε  να παράσχει χρηματοδότηση για μία ακόμη φορά στο Πανεπιστήμιο, για την διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και της Κλασικής Αρχαιολογίας.

Τα προαναφερθέντα μαθήματα διδάσκονται από Έλληνες κατόχους διδακτορικών τίτλων, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Τουρκία. Το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου είναι ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας 113 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα και 4 Σχολές, ενώ διαθέτει μία εξαιρετική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 600.000 τίτλους και 25.000 περιοδικές εκδόσεις. Οι απόφοιτοί του γίνονται εύκολα δεκτοί στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΑΪΦΑ, ΙΣΡΑΗΛΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΑΪΦΑ, ΙΣΡΑΗΛ  

Προγράμματα Νέων Ελληνικών & Βυζαντινών Σπουδών

Η συνεργασία του Ιδρύματος με το Πανεπιστήμιο της Χάιφα ξεκίνησε το 2000, με την οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Νέων Ελληνικών Σπουδών. Το Πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους φοιτητές εκτενή, διεπιστημονική άποψη για την ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτική και τον ελληνικό πολιτισμό, από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως σήμερα. Μέσω ενός ευρέος φάσματος μαθημάτων, οι φοιτητές εκτίθενται σε ποικιλία θεμάτων που τους επιτρέπουν να εξοικειωθούν με την ιστορική, γεωγραφική, θρησκευτική, πολιτισμική και πολιτική πραγματικότητα της Νεότερης Ελλάδας, όπως και με θέματα που σχετίζονται γενικότερα με τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αφομοίωσε το πολύπλευρο παρελθόν της, διαμορφώνοντας το σημερινό της πρόσωπο. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται ακόμη στην θέση της Νεότερης Ελλάδας ως σταυροδρόμι μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης, των Μεσογειακών χωρών και της Μέσης ανατολής, ενώ οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις της χώρας.

Το 2006, η συνεργασία επεκτάθηκε με την ενσωμάτωση του Προγράμματος Βυζαντινών Σπουδών, για την διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγής στην Βυζαντινή Ιστορία, τέχνη, πολιτισμό, μουσική και θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων σχετικών σεμιναρίων. Το Πρόγραμμα προσφέρει πολυάριθμες πολιτιστικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, διαλέξεις από Έλληνες λόγιους, συνέδρια και επιμορφωτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Επίσης, το Πρόγραμμα δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένας αριθμός υποτροφιών παραχωρείται κάθε χρόνο σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να προσελκύσει σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ελληνικής γλώσσας και δια μέσου αυτής, πλήρη γνώση του πολιτισμού και της κοινωνίας της Νεότερης Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, προσφέρονται ετησίως τρία επίπεδα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, διάρκειας δύο εξαμήνων το κάθε ένα.

Πρόσφατα, προστέθηκαν μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών με σχετική συμφωνία Ιδρύματος και Πανεπιστημίου, προκειμένου να δοθεί στους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τον Ελληνικό πολιτισμό μια ευρύτερη εμπειρία μάθησης.


THE NEW SCHOOL FOR SOCIAL RESEARCH, ΗΠΑ  
Τμήμα Φιλοσοφίας

Η συνεργασία αυτή προβλέπει:
α. Την οικονομική ενίσχυση 4 διδακτορικών φοιτητών για 3 ακαδημαϊκά έτη και
β. τη χρηματοδότηση της διδασκαλίας μαθημάτων Αρχαίων Ελληνικών

Η μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας, αποτελεί πνευματικό πυρήνα της δραστηριότητας του Τμήματος Φιλοσοφίας στο New School for Social Research για πολλές δεκαετίες.

Συνεχίζοντας την παράδοση αυτή, το Τμήμα Φιλοσοφίας προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων για την Προ-Σωκράτη εποχή, την ελληνική τραγωδία, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη κλπ. 

Το Τμήμα έχει σημαντικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών που πραγματοποιούν διδακτορικές σπουδές στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής σκέψης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΞΦΟΡΔΗΣ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - SOUTH EAST EUROPEAN STUDIES (SEESOX)  
Ερευνητικό Πρόγραμμα Ελληνικού ενδιαφέροντος

Το 2016, το Ίδρυμα ξεκίνησε τη συνεργασία του με το SEESOX (South East European Studies) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενισχύοντας οικονομικά το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “The Greek diaspora: Homeland ties in times of crisis”.

Το SEESOX αποτελεί πρωτοποριακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με στόχο την κατανόηση θεμάτων οικονομικών, πολιτικών, ιστορικών και κοινωνιολογικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Η έρευνα που πραγματοποιείται είναι ευρέως αναγνωρισμένη και προωθεί την καλή συνεννόηση και τη χάραξη νέων πολιτικών δράσης στην ΕΕ, φέροντας κοντά νομοθέτες, πολιτικούς, επιχειρήσεις, μέσα επικοινωνίας και ακαδημαϊκούς. 

Το Πρόγραμμα «Greek diaspora: Homeland ties in times of crisis” μελετά τη σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ελλήνων της Διασποράς στην εποχή της οικονομικής κρίσης, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κοινωνική και οικονομική αναδιαμόρφωση της χώρας, διερευνώντας τρόπους διασύνδεσής τους με το ελληνικό κράτος, την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί ώστε να αγγίζει το ευρύ κοινό - πέραν του ακαδημαϊκού - στοχεύοντας στην ενημέρωση, τη σύλληψη νέων ιδεών και την εκπαίδευση, ελπίζοντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να καθιερωθεί ως διεθνές φόρουμ για τη μελέτη της Ελληνικής Διασποράς.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Σόφιας ξεκίνησε το 2016. Το Ίδρυμα και εκπρόσωποι της ειδικότητας της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου, συνεργάσθηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κοινό πρόγραμμα δράσεων για την προώθηση των Ελληνικών Σπουδών. Αυτές περιλαμβάνουν την παροχή υποτροφιών σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις, την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού  και εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των μαθημάτων, την υποστήριξη των διδασκόντων με στόχο την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη (πχ συμμετοχή σε συνέδρια), τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Αθήνα για σημαντικό αριθμό φοιτητών, τη βελτίωση και εξέλιξη του προγράμματος μαθημάτων και την κάλυψη του κόστους δράσεων επικοινωνίας του Τμήματος Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ“, VELIKO TURNOVO, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
Συγκριτική Διδασκαλία

Το Ίδρυμα έχει θεσμοθετήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Veliko Turnovo, έχοντας εγκρίνει χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση μαθημάτων συγκριτικής διδασκαλίας του Ελληνικού Διαφωτισμού και της Βουλγαρικής Αναγέννησης, ενώ ενισχύει και τη λειτουργία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο.

Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί κυρίως για φοιτητές που ενδιαφέρονται για την Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό της Ελλάδας, προκειμένου να προσφέρουν επιπλέον εφόδια και εξειδικευμένη γνώση στα θέματα αυτά. Το Κέντρο έχει ενισχυθεί με την αγορά βιβλίων και τεχνολογικού εξοπλισμού.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλασικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Μακεδονίας

Το Π.Μ.Σ. για την Αρχαία Μακεδονία παρέχεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του μόνου ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου του οποίου τα προγράμματα διδάσκονται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο παρέχει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, την ιστορία και γενικά τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας και των ελληνιστικών βασιλείων. Απευθύνεται πρωτίστως σε πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Δημοσιογραφίας και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στο χώρο της αρχαίας Μακεδονίας.
Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος καλύπτει τη λειτουργία του Προγράμματος, καθώς και το κόστος της αρχαιολογικής ανασκαφής που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και, πέραν της προφανούς αξίας της, προσφέρει πολύτιμη πρακτική εξάσκηση στους φοιτητές του Προγράμματος.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ΚΡΟΑΤΙΑ
Πρόγραμμα Ελληνικών

Το Κλασικό Γυμνάσιο Ζάγκρεμπ χρηματοδοτείται από το έτος 2000, για τη διδασκαλία Νέων Ελληνικών σε μαθητές και δασκάλους του Σχολείου, ενώ βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό έχουν επίσης προσφερθεί για τον σκοπό αυτόν.
Τα Ελληνικά διδάσκονται σε επίπεδο αρχαρίων και προχωρημένων, ενώ εισαγωγικά μαθήματα νέων ελληνικών (βασικές γνώσεις) προσφέρονται (ως μάθημα επιλογής) σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης κάθε χρόνο συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ταξίδι που διοργανώνεται στην Ελλάδα, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον Ελληνικό Πολιτισμό και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα μας.
Η θεατρική ομάδα του σχολείου παρουσιάζει μία παράσταση αρχαίου ελληνικού δράματος ετησίως, με κάποια μέρη της να παίζονται στα νέα και κάποια στα αρχαία ελληνικά.
Από την έναρξη αυτής της συνεργασίας και για την ασφαλή απόδοση των κεφαλαίων της χρηματοδότησης, το Ίδρυμα συνεργάζεται με την Ελληνική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ.

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ

Αναγνωρίζοντας το αξιόλογο έργο του Σχολείου και προκειμένου να ενισχυθούν  η δράση και οι προσπάθειές του για τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα έχει αποφασίσει την παροχή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους 30 υποτροφιών/χρηματικών βραβείων, σε μαθητές όλων των τάξεων, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει για τις ιδιαίτερες επιδόσεις και την εξαίρετη συμπεριφορά τους. sosyal haber


scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email