Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα

Το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στο Νάυπλιο

Το Κωδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη

Ο Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

01/4

Κοινωφελή Έργα
Γενικα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με την διαθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση, ενισχύει κατά προτεραιότητα τα δικά του θεσμοθετημένα προγράμματα όπως τις υποτροφίες σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τις  υποτροφίες σε αλλοδαπούς καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τις πολιτιστικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Θυγατρικού Ιδρύματος στη Νέα Υόρκη, την ενίσχυση των Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό, τις πολυποίκιλες δράσεις της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών καθώς και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Το πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχει σχεδιαστεί στρατηγικά για μεγάλο βάθος χρόνου, ώστε να υπηρετήσει και να προάγει τον σύγχρονο ελληνικό και διεθνή πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες. Τα οφέλη από την προσφορά της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο στον χώρο του πολιτισμού είναι υψηλής ανταποδοτικότητας και αγγίζουν όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και όλους τους ενεργούς πολίτες ενώ αποτελεί ιδιαίτερο πόλο έλξης και πηγή μάθησης για τους νέους. Επομένως οι δράσεις του Ιδρύματος στον τομέα του πολιτισμού γίνονται κατά προτεραιότητα μέσω της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

Το Ίδρυμα  παρακολουθεί τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους που δραστηριοποιείται και μπορεί να προβεί σε περιορισμένο βαθμό στην ενίσχυση αυτοτελών προγραμμάτων, δράσεων ή συνεργιών που συνάδουν με τους κανονισμούς και τους στόχους του. Είναι αυτονόητο ότι έχουν προτεραιότητα οι δράσεις που συναρτώνται με τα κύρια προγράμματα του Ιδρύματος.

scrollup scrolldown
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Ωνάση υλοποιεί στα πλαίσια που περιγράφονται παραπάνω προγράμματα χορηγιών ανά περίπτωση και αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το  Ίδρυμα Ωνάση δεν πραγματοποιεί δωρεές και δεν παρέχει χορηγίες ή υποτροφίες σε μεμονωμένα πρόσωπα εκτός του προγράμματος υποτροφιών του.

Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί παρακαλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό Υπόδειγμα Αιτήματος. Το Ίδρυμα δέχεται αιτήσεις για δωρεές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες αξιολογούνται από τις τακτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,  σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες. Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί λαμβάνουν γραπτή απάντηση.

Το Ίδρυμα δεν ενθαρρύνει την υποβολή νέου αιτήματος δωρεάς από τον ίδιο Οργανισμό, καθώς και την εκ νέου χρηματοδότηση προς Οργανισμούς που έχουν ήδη λάβει χορηγία.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: 210 3713020
Ηλ. διεύθυνση: ailiadi.contact@onassis.org

Υπεύθυνη: κα Άλκηστη Ηλιάδη

Για αιτήματα που αφορούν σχολικές μονάδες:
Τηλ. : 2103713011
Ηλ. διεύθυνση: hsyrou.contact@onassis.org

Υπεύθυνη: κα Χαρά Σύρου

scrollup scrolldown
Υποβολη Αιτησεων Χρηματοδοτησης

Aίτηση χρηματοδότησης για Φορείς-Οργανισμούς

Σας ενημερώνουμε ότι η φόρμα υποβολής αιτήσεων που αφορά αποκλειστικά στις Σχολικές Μονάδες, εφεξής θα είναι ενεργή μόνο από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου θα ανακοινώνονται έως τέλη Μαρτίου κάθε έτους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς τον Διευθυντή / Διευθύντρια της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας.

Παρακαλούμε να μην υποβάλλονται αιτήματα χορηγιών για Σχολικές Μονάδες με e-mail, επιστολές ή μέσω της Αίτησης Χρηματοδότησης για Φορείς – Οργανισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου κάθε έτους, καθώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην μεταγενέστερη περίοδο αξιολόγησης. Ισχύοντα θεωρούνται μόνο τα αιτήματα που υποβάλλονται κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή της φόρμας πραγματοποιείται αυτομάτως πατώντας το κομβίο «Υποβολή». Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Παρακαλούμε για την υπομονή σας όσο η φόρμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Θερμή παράκληση να μην προχωρείτε εκ νέου στην υποβολή της, έως ότου εμφανιστεί το τελικό μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email