Scholars' Association News
Issue 26
May 2013

03/05


Show Images Hide Images

Previous
Next article
RETHINK ATHENS: the other distinguished proposals
 

The other proposals that were awarded a distinction at the Rethink Athens competition are:

Second Prize:
Ilousi Kyriaki, Kerexeta Iturritxa Oihana, Gourdoukis Dimitrios, Tryfonidou Aikaterini, Vassilakis Fotios, Christoforidou Theodora

Special Mention (Ex Aequo)
Nikiforidis Prodromos, Cuomo Bernard

Special Mention (Ex Aequo):
Anagnostakis Georgios, Koumantou Chryssoula, Socci Gianmaria, Thomidou Alkistis-Athanassia

Commendation:
Antonas Aristide, Koutsogianni Katerina, Issaias Platon

First Runner-up:
Volkert Silke / Sima Architecture + Urbanism, Weightman Magnus, Garofalo Francesco / Openfabric, Constantino Barbara

Second Runner-up:
Harry K. Bougadellis and associate architects, AETEP Architects, Batzios Georgios, Martha Schwartz Partners Ltd.

Third Runner-up:
Zomas Alexanfros, Moyssiadis Demos, Papavassiliou Maria

Fourth Runner-up:
ABM Arquitectos, Alvarez Blanco – Morugan  Architectos SLP 

Utopian Proposal Award (First Stage):
Tsiambaos Konstantinos, Kiourti Myrto

Redemption (First Stage ex Aequo):
Matrakidou Anna, Foukas Georgios, Fouka Aggeliki Eleni, Vassilaki Marianthi, Sfyra Maria, Aggeletou Margarita, Siogou-Theodorakopoulou Myrsini, Mantoussi Spyridoula

Redemption (First Stage ex Aequo):
Agence Ter Architectures, Mxarchitecture, Agenceter.De 

Redemption (First Stage ex Aequo):
Suh Yehr, Shin Yeung, Babel Jeremy, Kasabalis Kyriaki


‹ Previous  |  Next article ›