Χαιρετισμός του προέδρου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Καθ. Δημήτρη Νιάκα

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενεί την έκθεση των υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση με τον τίτλο «Τέχνης Παλμοί ΙΙΙ: η Τέχνη της Ασθένειας, η Ασθένεια της Τέχνης». Σκοπός της έκθεσης είναι η δημιουργία ψυχικής ανάτασης στους ασθενείς, συγγενείς, εργαζόμενους και επισκέπτες, μέσω της ευεργετικής και θεραπευτικής παρουσίας της τέχνης. Η τέχνη έχει την ικανότητα να μας ταξιδεύει μακριά από την καθημερινότητα και να μας δίνει την αίσθηση της αθανασίας, καθώς τι άλλο είναι η τέχνη, αν όχι δημιουργία; 

Η έκθεση, όμως, είναι σημαντική και για έναν άλλο λόγο. Αναδεικνύει την κοινή ρίζα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και των υποτρόφων: το Ίδρυμα Ωνάση.  Τα «παιδιά» του Ιδρύματος Ωνάση χτίζουν γέφυρες μεταξύ τους, αλλά και με την ελληνική κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να γίνει αντιληπτό απ’ όλους το μακρόπνοο έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Ωνάση μέσω των δωρεών για κοινωφελή έργα, όπως είναι το Νοσοκομείο μας, για υποτροφίες και για την υποστήριξη των τεχνών. 

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον αρχιτέκτονα-μουσειολόγο Γιάννη Ρούσσο, υπότροφο του Ιδρύματος Ωνάση, εμπνευστή και επιμελητή των δύο προηγούμενων εκθέσεων. Ο Ρούσσος προώθησε συστηματικά την ιδέα της εισαγωγής της τέχνης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως και αντίστροφα, την εισαγωγή δράσεων που είχαν σχέση με την υγεία σε χώρους όπως τα μουσεία.  

Το κοινωνικό πλαίσιο διοργάνωσης της έκθεσης «Τέχνης Παλμοί ΙΙΙ» χαρακτηρίζεται από την κρίση. Η έκθεση των υποτρόφων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στέλνει το μήνυμά της: εδραίωση και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας προς όφελος της κοινωνίας. 

Ευχαριστώ θερμά τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, τον Σύνδεσμο Υποτρόφων, το προσωπικό του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου που συνέβαλαν στη διοργάνωση. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ το Ιδρυμα Ωνάση που πάντα τείνει ευήκοον ους και υποστηρίζει το Νοσοκομείο μας. 

Καθηγητής Δημήτρης Νιάκας

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου


 


..