Η Candy Chang και το Σχολείο του Μέλλοντος: Όμοιοι μαθητές, διαφορετικές ανάγκες
ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΤΡΑ
Candy Chang, <i>Το Σχολείο του Μέλλοντος</i>, μια διαφορετική ερμηνεία της σχολικής αίθουσας, χωρίς δασκάλους, βιβλία και μαθητές
Candy Chang, Το Σχολείο του Μέλλοντος, μια διαφορετική ερμηνεία της σχολικής αίθουσας, χωρίς δασκάλους, βιβλία και μαθητές
   

Το Σχολείο του Μέλλοντος, μία από τις καλλιτεχνικές παρεμβάσεις της διάσημης εικαστικού Candy Chang, φιλοξενήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρτίου 2016. Πρόκειται για μία από τις τρεις εγκαταστάσεις της εικαστικού που δίνουν ιδιαίτερο νόημα σε ό,τι νοείται ως δημόσιος χώρος. 

Το έργο αποτελείται από μια αίθουσα γεμάτη με 1.000 μεγάλα κόκκινα μπαλόνια. Στο κέντρο αυτής βρίσκεται μια σχολική έδρα με ένα βιβλίο εμπειριών, το περιεχόμενο του οποίου διαμορφώνεται από τους συμμετέχοντες στην έκθεση. Ο κάθε επισκέπτης καλείται να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: «Τι πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να διδάξουμε στα παιδιά μας;» και «Τι θα θέλατε να είχατε διδαχθεί όταν ήσασταν στο σχολείο;» 

Λόγω της ιδιότητάς μου ως σχολικής ψυχολόγου, είχα ιδιαίτερη περιέργεια και ενδιαφέρον να δω από κοντά το πολυσυζητημένο έργο της εικαστικού. Αντικρίζοντας την εγκατάσταση συνειρμικά, ο επισκέπτης μεταφέρεται νοερά μέσα σε μια σχολική τάξη και καλείται να ενσωματωθεί σε αυτήν. Αλληλεπιδρώντας με τα μπαλόνια ο επισκέπτης γίνεται και πάλι μαθητής. Κάποια μπαλόνια πετάγονται στον αέρα, μερικά απομακρύνονται, άλλα παραμερίζονται και άλλα δημιουργούν εμπόδια καθώς κάποιος κινείται μέσα στον χώρο. Όταν ο επισκέπτης κατευθυνθεί προς τη σχολική έδρα, αποποιείται τον ρόλο του μαθητή και γίνεται δάσκαλος. 

Οι μαθητές είναι όπως τα κόκκινα μπαλόνια. Παρότι όλοι οι μαθητές μιας τάξης είναι φαινομενικά και αναπτυξιακά όμοιοι μεταξύ τους, υπάρχουν ατομικές διαφορές που καθιστούν διαφορετικό τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε μαθητής βιώνει και αντιλαμβάνεται τις ψυχοκοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη. Οι ατομικές διαφορές των μαθητών αφορούν όλους τους τομείς της ανάπτυξης: διαφορές στα σωματικά χαρακτηριστικά, στο φύλο, στη γενική νοημοσύνη, στις γνωστικές λειτουργίες, στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, στη σχολική επίδοση, στην προσωπικότητα-ιδιοσυγκρασία, στις κλίσεις-ενδιαφέροντα, στην πολιτισμική καταγωγή κ.ά. Στην πραγματικότητα, το σχολείο αποτελείται από έναν ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό με διαφορετικές ικανότητες και κίνητρα για μάθηση, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετική ψυχοκοινωνική προσαρμογή. 

Το σύγχρονο σχολείο δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μονομερώς στη μάθηση και στη σχολική επίδοση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποσκοπεί και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή των μαθητών. Βασικός στόχος του σχολείου θα πρέπει να είναι η κάλυψη των ιδιαίτερων μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές τους διαφορές. Σύμφωνα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, τα σχολεία που προσαρμόζουν τους στόχους και τη λειτουργία τους στις ανάγκες των μαθητών μπορούν να είναι αποτελεσματικά.

Η προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του σχολείου διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και προάγουν τη μάθηση ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλουν στη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών τόσο στο σχολείο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Το σχολείο καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν τα χρήσιμα εφόδια των μαθητών για την εξέλιξή τους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, αλλά και για τη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων που θα διέπονται από αποδοχή και σεβασμό του άλλου. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η γνώση του εαυτού, η αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα κατανόησης του τρόπου σκέψης του άλλου και η αποδοχή της διαφορετικότητας μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού και στη «θωράκιση» των μαθητών κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή. 

Κάντε κλικ επάνω στις εικόνες για μεγέθυνση
Οι επισκέπτες καλούνται να γράψουν σε ένα σημειωματάριο το δικό τους μάθημα ζωής
Δάσκαλοι και μαθητές ταυτόχρονα στο Σχολείο του Μέλλοντος

Κορυφή της σελίδας