Έλα μαζί μας
   

Τα μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφουν στα θρανία!

Μετά την επιτυχημένη πορεία της εκπαιδευτικής δράσης «Έλα μαζί μας», ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν το ταξίδι στη γνώση για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε ακόμη περισσότερα σχολεία της Αθήνας. Το πρόγραμμα «Έλα μαζί μας» είναι μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Συνδέσμου. Οι υπότροφοι επισκέπτονται σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, μέσα από ομιλίες και βιωματικές δράσεις, φέρνουν τους μαθητές κοντά στις επιστήμες και τον πολιτισμό. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εμπνεύσει τους μαθητές για τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους και να συντελέσει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Ο Σύνδεσμος απευθύνεται σε όλους μας, καλώντας μας να συμμετάσχουμε στη δράση την επόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2016 – Ιούνιος 2017). Τα μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά, με κάλυψη των μετακινήσεών τους και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος. Αυτήν τη χρονιά, το «Έλα μαζί μας» θα απευθυνθεί σε δημόσια δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Αθήνας. Οι σχολικές μονάδες που θα επιλεγούν θα βρίσκονται κατά προτεραιότητα σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Η πρόταση που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, μεταξύ Α΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου, να είναι υλοποιήσιμη εντός σχολικής τάξης και να μην ξεπερνά σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες (χρόνος απασχόλησης σε κάθε σχολείο: δύο δίωρες επισκέψεις). 

Η τελική επιλογή και διαμόρφωση των προτάσεων θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση και τον Σύνδεσμο Υποτρόφων. Για την τελική επιλογή των προτάσεων θα συνυπολογιστούν κατά προτεραιότητα: 

– η πληρότητα της πρότασης·  

– η σαφήνεια των στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων·  

– η συνάφεια της πρότασης με τα διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα·

– η πρωτοτυπία της βιωματικής δράσης·

– η καταλληλότητα της θεματολογίας για την ηλικιακή ομάδα των μαθητών που αφορά·

– η προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην ηλικιακή ομάδα στην οποία θέλουμε να απευθυνθούμε·

– η προσωπική συνέντευξη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διδακτικά αντικείμενα ανά σχολική τάξη, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» και να συνδέσετε το περιεχόμενο της πρότασής σας με τα διδασκόμενα μαθήματα και τα μαθησιακά αντικείμενα των μαθητών. 

Επιπροσθέτως, θα εγκριθεί και ένας μικρός αριθμός προτάσεων οι οποίες δεν έχουν ενδεχομένως άμεση συνάφεια με τα διδασκόμενα διδακτικά αντικείμενα αλλά πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και, χάρις στη θεματολογία τους, μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές για ένα γνωστικό αντικείμενο που δεν είναι ευρέως γνωστό.  

Με την πρόσκληση αυτήν, μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να ανταποδώσουμε στην κοινωνία ένα μικρό μέρος όσων πήραμε από αυτήν και να έχουμε μέσω της εθελοντικής προσφοράς μια καθοριστική εμπειρία ζωής. Ο τελικός αριθμός των προτάσεων που θα εγκριθούν εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων και τον αριθμό των σχολείων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευομένη από βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hsyrou.contact@onassis.org   

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1–15 Ιουνίου 2016.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων/προτάσεων: Τρίτη 3 Μαΐου 2016.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.

Υπεύθυνη: Χαρά Σύρου (τηλ: 2103713011 // e-mail: hsyrou.contact@onassis.org). 

Κορυφή της σελίδας