Αύξηση στις υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016

Με πλήρη συναίσθηση της παρούσας κατάστασης και με δεδομένες τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της οι Έλληνες σπουδαστές, το Ίδρυμα Ωνάση αυξάνει κατά 61% τον αριθμό των υποτροφιών που θα χορηγηθούν το ακαδημαϊκό έτος 2015‒2016, σε σύγκριση με την αρχική προκήρυξη. Συνεπές προς την αποστολή του για τη στήριξη των άριστων φοιτητών στα επόμενα μαθησιακά βήματά τους, το Ίδρυμα παρέχει κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος συνολικά 231 υποτροφίες: 209 θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και 22 σε αλλοδαπούς επιστήμονες. Αναλυτικότερα, σε Έλληνες φοιτητές χορηγούνται 116 υποτροφίες για 15 χώρες του εξωτερικού και 93 υποτροφίες για εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Αντιστοίχως, σε αλλοδαπούς επιστήμονες δίνονται 22 υποτροφίες: 12 από αυτές είναι ερευνητικές χορηγίες που απευθύνονται σε πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ενώ 10 είναι εκπαιδευτικές υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

Το Ίδρυμα Ωνάση, με σταθερό πυλώνα της δράσης του την Παιδεία, έχει χορηγήσει από το 1978 περισσότερες από 6.000 υποτροφίες. Οι υποτροφίες αυτές συνιστούν μοχλό πραγμάτωσης των ονείρων του πιο υποσχόμενου και δυναμικού κομματιού της κοινωνίας, με όχημα την ακαδημαϊκή γνώση. Από το 1978 το Ίδρυμα Ωνάση καθιέρωσε πρόγραμμα παροχής υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό, ενώ από το 1998 και εξής καθιερώθηκε νέο πρόγραμμα με σκοπό την πραγματοποίηση αρχικώς διδακτορικών και εν συνεχεία μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα. Επίσης, από το 1995 θεσμοθέτησε ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών υποτροφιών, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου και υποψήφιους διδάκτορες.

Από το 1978 μέχρι και το 2014 έχουν χορηγηθεί συνολικά 6.300 υποτροφίες, από τις οποίες περίπου 5.500 σε Έλληνες για σπουδές σε 35 χώρες. Η συνολική δαπάνη αυτών των υποτροφιών ανήλθε σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αντιστοίχως, δόθηκαν περίπου 800 ερευνητικές χορηγίες και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε αλλοδαπούς, συνολικού ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.