Το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης των μελών του Συνδέσμου

Έως τις 31 Μαρτίου 2015 έχουν προθεσμία τα μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στο 15ο Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών του Συνδέσμου για το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016. 

Το Ίδρυμα Ωνάση θα προσφέρει φέτος μέχρι 4 χορηγίες, ως εξής:

α) μία χορηγία για έκδοση διδακτορικής διατριβής σε βιβλίο ή μουσικού έργου σε CD·

β) δύο χορηγίες για τη διεκπεραίωση αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό·

γ) μία χορηγία για τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου ή μίας καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην Ελλάδα.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων θεσμοθετήθηκε το 1999 από το Ίδρυμα Ωνάση και έκτοτε προκηρύσσεται κάθε χρόνο. Έως το 2014 έχουν λάβει επιχορήγηση περίπου 75 μέλη του Συνδέσμου.


Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον σχετικό σύνδεσμο


Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με το υπεύθυνο Τμήμα: 

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
Αντιπρόσωπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης στην Ελλάδα 
Αισχίνου 4,105 58 Αθήνα 
Υπεύθυνη: κα Στέλλα Τάτση 
Τηλ.: 210 3713 051 
e-mail: statsi.fph@onassis.gr


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Ωνάση.