Ταυτότητα & Διοικητικό Συμβούλιο
AΩ - TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO ΣYNΔEΣMOY YΠOTPOΦΩN KOINΩΦEΛOYΣ IΔPYMATOΣ AΛEΞANΔPOΣ Σ. ΩNAΣHΣ

Aισχίνου 4, Aθήνα 105 58, τηλ.: 210-3713000, e-mail: scholars.association@onassis.gr

Εκδότης: Τάσος Μπουλμέτης
Σύμβουλος Έκδοσης: Ιωάννα Ν. Κονδύλη
Aρχισυντάκτρια: Λήδα Mπουζάλη
Συντακτική Eπιτροπή: Κέλλυ Διαπούλη, Μαρία Μαγγιώρου, Ηώ Πάσχου
Τακτικοί συνεργάτες: Διονύσης Μαλλούχος, Μάιρα Μηλολιδάκη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Πασχάλης Ανδρούδης, Διονύσης Καμπόλης, Κωνσταντίνος Μίχος, Νίκη Τσιρώνη    
Διόρθωση: Γιάννης Παπαδημητρίου
Σχεδιασμός: Mozaik

TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO TOY ΣYNΔEΣMOY YΠOTPOΦΩN
KOINΩΦEΛOYΣ IΔPYMATOΣ AΛEΞANΔPOΣ Σ. ΩNAΣHΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τάσος Μπουλµέτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A':
Τιτίκα Καραβία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B':
Τάσος Αποστόλου


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μαρία Μαγγιώρου

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Δέσποινα Σχοινά

ΤΑΜΙΑΣ:
Ανδρέας Λαγγούσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ:
Κασσιανή Μπένου

ΜΕΛΗ:
Μυρτώ Γεωργακοπούλου
Χρήστος Γόδας
Κέλλυ Διαπούλη
Αγγελική Καθαρίου
Γιώργος Μαυρωτάς
Μάιρα Μηλολιδάκη
Κωνσταντίνος Μίχος
Ηώ-Όλγα Πάσχου

ΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ιωάννα Ν. Κονδύλη..