Μια εναλλακτική προσέγγιση των υπηρεσιών υγείας
ΓΡΑΦΕΙ Η ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Παύλος Αντ. Σαράφης, Το marketing στις υπηρεσίες υγείας. Αποτίμηση – τάσεις – προοπτικές, Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2011, xviii+102 σελ. ΙSBN: 978-960-452-132-6

H Υγεία, θεά της ελληνικής αρχαιότητας, εκφράζει την κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου χωρίς να περιορίζεται στην απλή απουσία ασθένειας. «Μειδιώσαν» και με «λάμποντας ὀφθαλμοὺς» την περιγράφει ο Αθήναιος (XV. 63). Ήταν κόρη του θεού της ιατρικής Ασκληπιού και της Ηπιόνης, αδελφή της Πανάκειας, της Ακεσώς, της Ιασώς και της Αίγλης, καθώς και των Ασκληπιάδων Μαχάωνα και Ποδαλείριου, διακριθέντων στον Τρωικό Πόλεμο για την διάσωση των τραυματιών. 

Κατέχοντας μαζί με τον Τελεσφόρο, θεό της ανάρρωσης, εξέχουσα θέση στην λατρεία του πατέρα της, άμεσα συνδεδεμένου με την θεραπεία των ασθενών, στα νεώτερα χρόνια η υγεία θεωρήθηκε δημόσιο αγαθό, το οποίο η Πολιτεία οφείλει,  βάσει αντιλήψεων φιλοσοφικού και κοινωνικού χαρακτήρα, να παρέχει δωρεάν. Εξάλλου, η σωστή κατανομή των πόρων που προορίζονται για την κοινωνική πρόνοια αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διασφάλισης αδιαπραγμάτευτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η  αξία του  ανθρώπου  (αρθρ. 2, παρ. 1 Σ), η αρχή της ισότητας (αρθρ. 4, παρ. 1 Σ), το δικαίωμα στη ζωή και στην προστασία της υγείας (αρθρ. 5, παρ. 2 και 5 Σ). Ωστόσο, πέρα από το ισχύον δίκαιο και τα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. Η οικονομική κρίση έχει καταστήσει εντονότερα τα προβλήματα και επιτακτικότερη την ανάγκη παρέμβασης με στόχο την οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εφαρμογή των εννοιών και των μεθόδων του μάρκετινγκ θα μπορούσε να ωφελήσει τον τομέα της υγείας στη χώρα μας. 

Η μελέτη του Παύλου Σαράφη, η οποία κυκλοφορήθηκε από τις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, ασχολείται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ των υπηρεσιών υγείας, όπως αυτά διαμορφώνονται στο σύγχρονο υγειονομικό περιβάλλον. Δραστηριότητα σχετικά πρόσφατη, ειδικά στην ευρωπαϊκή πρακτική, και σαφώς διακεκριμένη από την έννοια των πωλήσεων και εκείνη της δημιουργίας μιας ευνοϊκής δημόσιας εικόνας για έναν οργανισμό ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, το μάρκετινγκ των υπηρεσιών αυτών αναλύει σε βάθος την αγορά, επισημαίνει τις καταναλωτικές τάσεις, συντελεί στην προσαρμογή και την ανάδειξη των «προϊόντων» εκείνων που κρίνονται ως περισσότερο απαραίτητα από τον πληθυσμό αναφοράς, συντελώντας στην κοινωνική ευημερία.

Ο Παύλος Σαράφης παρουσιάζει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ, προβάλλει τις νεώτερες εξελίξεις επισκοπώντας την διεθνή βιβλιογραφία και σχολιάζει επισταμένως μια σειρά παραδειγμάτων με αναλυτική αξία για τον αναγνώστη. Επιπλέον, με τρόπο διεισδυτικό, ο συγγραφέας αναδεικνύει ότι τα προβλήματα του μάρκετινγκ των υπηρεσιών υγείας απαιτούν βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος, της αγοράς, των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση των σχετικών υπηρεσιών, τους στόχους των δημόσιων νοσοκομείων ή των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, το πόνημα του Παύλου Σαράφη αφενός ενισχύει την εγχώρια βιβλιογραφία στο πεδίο της εκπαίδευσης, αφετέρου αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τα στελέχη του υγειονομικού τομέα, προκειμένου να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να ελέγχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόκειται για μια σύγχρονη, εναλλακτική ματιά ενός διαχρονικού, κοινωνικού και ατομικού, desideratum.

(Η Ιωάννα Κονδύλη είναι επίκουρη καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.)

Κάντε κλικ επάνω στις εικόνες για μεγέθυνση

Κορυφή της σελίδας