Εσωτερική άποψη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα

01/1

Διοικητικό Συμβούλιο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΤΩΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. (1988)* Λήψη PDF
DENNIS M. HOUSTON / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (2014)* Λήψη PDF
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (1995)*
FLORIAN MARXER / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (2012)* Λήψη PDF
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. (2005)* Λήψη PDF
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ / ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Λήψη PDF
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΤΑΜΒΑΚΗΣ / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2003)* Λήψη PDF
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2007)* Λήψη PDF
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΟΣ / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2008)* Λήψη PDF
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΧΟΣ / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2010)* Λήψη PDF
SIMON CRITCHLEY / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2015)*
KAREN BROOKS HOPKINS / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2015)* Λήψη PDF
ADMIRAL JAMES STAVRIDIS / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2016)*
PAUL HOLDENGRABER / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2016)*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (2017)* Λήψη PDF
(*) / ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
scrollup scrolldown
ΓΕΝΙΚΑ

Το Ίδρυμα διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο*, όπως όρισε ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τη διαθήκη του.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα στην έδρα του ιδρύματος στο Vaduz του Lichtenstein.

Τα αρχικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία καθόρισε το 1975 ο Αριστοτέλης Ωνάσης στη διαθήκη του (ισόβια μέλη) ήταν, στην πλειοψηφία τους, έμπιστα στελέχη και επιχειρηματικοί συνεργάτες του. Από αυτούς παρέμεινε ένας, ο κ. Παύλος Ιωαννίδης. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. που δεν είχε ονομάσει ο Ωνάσης στη διαθήκη του, δηλαδή σήμερα 13 από τα 15, είναι αιρετά και εκλέγονται, για ορισμένη περίοδο, από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί.

Ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται σε ετήσια βάση και όλοι είναι επανεκλέξιμοι από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος με απόφαση της πλειοψηφίας. 


*Τα μέλη του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (επιχειρηματικό ίδρυμα) ταυτίζονται.

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email