01/1

Διατελέσαντα Μέλη
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΩΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1988)
ΩΝΑΣΗ ΖΑΚΛΙΝ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1977)
LOUBRY ROGER / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1977)
ΚΟΥΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1979)
ΓΡΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1981)
ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975- 1981)
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1992)
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1992)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-1994)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-2005)
ΔΟΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-2006)
ΖΑΜΠΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ (1975-2010)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1977-1983)
ANDERSON LOUIS / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1977-1985)
BROUN CREON / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1979-1986)
ΚΟΝΙΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1981-1987)
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1982-2001)
BRADEMAS JOHN / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1983-1997)
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1985-1999)
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1986-1992)
ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1986-1995)
ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1988-1992)
ΖΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1988-2008)
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1993-1995)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1993-1997)
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1993-2008)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1994-2004)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (1999-2000)
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2000-2007)
AHRWEILER ΕΛΕΝΗ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2001-2003)
LORENZ BERNHARD / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2004-2007)
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2007-2010)
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2005-2014)
ΤΣΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2003-2014)
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ / ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ (2010-2015)
scrollup scrolldown
 

Διατελέσαντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email