Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 54 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 54 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Η παρουσίαση του καταλόγου
Ελληνική Βιβλιοθήκη
Λεπτομέρεια από ασημένια οινοχόη που βρέθηκε στον τάφο του Φιλίππου Β΄ (336 π.Χ.)
Από αριστερά, ο Γεώργιος Μπαµπινιώτης, ο Αντώνης Παπαδηµητρίου και ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος
κατά την παρουσίαση του καταλόγου στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών

Ο κατάλογος Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη. Ἡ Συλλογή Βιβλίων τοῦ Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου – ἐφεξῆς Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύµατος Ἀλέξανδρος Σ. Ὠνάσης παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15 Νοεµβρίου 2011 στην αίθουσα «Χριστίνα Ωνάση» της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών.

Λεπτομέρεια από ασημένια οινοχόη που βρέθηκε στον τάφο του Φιλίππου Β΄ (336 π.Χ.)

Την παρουσίαση του τόµου έκαναν ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση Αντώνης Παπαδηµητρίου, ο συλλέκτης, ιστορικός του βιβλίου και ειδικός σε θέµατα βιβλιοθηκών Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος και ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαµπινιώτης, µε ταυτόχρονη προβολή διαφανειών µε ορισµένα από τα πολυτιµότερα βιβλία της συλλογής. «Είναι πνευµατική απώλεια να µην έχει δει κάποιος αυτό το βιβλίο», τόνισε ο Γεώργιος Μπαµπινιώτης, προσθέτοντας πως o τόµος περιέχει «µια σειρά εκπλήξεων για ειδικούς και µη».

Πρόκειται για µια έκδοση 546 σελίδων, η οποία κυκλοφορεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αποτυπώνοντας τον εξαιρετικό πλούτο της συλλογής. Στις σελίδες του καταλόγου χώρεσαν 1.476 τίτλοι από τους θησαυρούς που περιέχει η Βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί πραγµατικό καύχηµα για το λαµπρό νεοκλασικό κτήριο της λεωφόρου Αµαλίας. Το υλικό της έκδοσης είναι χωρισµένο σε πέντε ενότητες: «Ἀναγέννηση – Οὐµανισµός», «Νεοελληνικὴ Γραµµατεία», «Λειτουργικά», «Θεολογία» και «∆ιαφωτισµός».

«Καθρέφτη της πνευµατικής πορείας των Ελλήνων από την περίοδο της Άλωσης έως τα χρόνια λίγο πριν και µετά την Επανάσταση του 1821», χαρακτήρισε την συλλογή ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος. Με αφορµή την παρουσίαση του βιβλίου, ο Αντώνης Παπαδηµητρίου αναφέρθηκε στα ζοφερά χρόνια της προεπαναστατικής περιόδου και πρότεινε «να αντλήσουµε πνεύµα αισιοδοξίας από τις προσπάθειες για πνευµατική αναγέννηση του έθνους που κατέβαλαν προσωπικότητες όπως ο Κοραής και ο Ανώνυµος της Ελληνικής Νοµαρχίας, προσπάθειες που οδήγησαν τελικά και στην πολιτική αναγέννηση».

Το περιεχόµενο της συλλογής αποτελεί µαρτυρία των πνευµατικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων της διασποράς, τόσο των κοσµικών όσο και των παραγόντων της Εκκλησίας, από την πρώιµη Αναγέννηση έως τον ύστερο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό (αρχές 15ου - αρχές 19ου αι.). Μέσω της πολύτιµης αυτής συλλογής σκιαγραφείται η έντονη εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην ∆ύση και την Ανατολή, σε πνευµατικά κέντρα όπως η Βενετία, η Ρώµη, η Βιέννη, το Ιάσιο, το Βουκουρέστι, η Κωνσταντινούπολη, η Μόσχα και η Βούδα. Αναδεικνύεται επίσης η συµµετοχή των Ελλήνων σε πολιτικά και άλλα φλέγοντα ζητήµατα της εποχής.

Για µια εκτενέστερη αναφορά στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ωνάση και στα περιεχόµενα αυτής της καλαίσθητης και επιστηµονικά άρτιας έκδοσης, η οποία καθιστά προσιτούς στο ευρύ κοινό τους πνευµατικούς θησαυρούς της Βιβλιοθήκης, µπορείτε να ανατρέξετε στα τεύχη 49 και 51 του ΑΩ, καθώς και στο διαδίκτυο:

http://www.onassis.gr/enim_deltio/49_10/news_3.php και
http://www.onassis.gr/enim_deltio/51_11/book_review_1.php.

20-21