Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Μήνυµα του προέδρου
του Συνδέσµου

Αγαπητά µέλη του Συνδέσµου,

Σας ευχαριστώ για την τιµή που µου κάνατε, εσείς και τα µέλη του νέου ∆Σ, να µου αναθέσετε την προεδρία του Συνδέσµου. Ενός συνδέσµου µε σηµαντική διαδροµή και έντονη δραστηριότητα τόσο σε επιστηµονικούς και ανθρωπιστικούς όσο και σε καλλιτεχνικούς τοµείς. Θεωρώ ότι ο Σύνδεσµος έχει κάνει µεγάλα βήµατα ως προς την ανανέωση της εικόνας του και, συγχρόνως, έχει πετύχει σε ικανοποιητικό βαθµό να λειτουργήσει ως µέσο επικοινωνίας µεταξύ των µελών του αλλά και ως φόρουµ, όπου τα µέλη έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους.

Ως πρόεδρος του Συνδέσµου, επιθυµώ να συµπεριλάβω στους ήδη υπάρχοντες στόχους νέες ανησυχίες, σηµαντικές για την πορεία του Συνδέσµου κατά την διετία που θα ακολουθήσει.

Ο Σύνδεσµός µας, µε την ηθική και υλική συµπαράσταση του Ιδρύµατος, µπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε έναν φορέα ουσιαστικής αλλά και αιχµηρής παρέµβασης στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα κατά τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος µας.

Οι δράσεις µας θα κινηθούν σε τρείς άξονες: δράσεις που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία, δράσεις που απευθύνονται στα µέλη µας, ενώ, φυσικά, πάγια στρατηγική µας θέση είναι και η στήριξη των σηµερινών υποτρόφων, αφού αυτοί αποτελούν το µελλοντικό έµψυχο δυναµικό του Συνδέσµου.

Σας καλώ λοιπόν όλους να συνεισφέρετε µε την δυναµική σας παρουσία στις δραστηριότητες του Συνδέσµου, αλλά και µε την εθελοντική σας προσφορά σε κάποιες από αυτές. Πολύ σύντοµα θα σας ενηµερώσουµε πιο αναλυτικά για τις δραστηριότητες που προγραµµατίζουµε άµεσα.

Σας ευχαριστώ και εύχοµαι σε όλους καλή δύναµη, υγεία και επιτυχία στο έργο σας.

Τάσος Μπουλµέτης

20