Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Η ανανέωση του ∆Σ
του Συνδέσµου Υποτρόφων

Εκ µέρους του ∆Σ του Ιδρύµατος Ωνάση, αλλά και προσωπικά, θα ήθελα να συγχαρώ τα 15 µέλη του νέου ∆Σ του Συνδέσµου για την εκλογή τους και, επίσης, να καλωσορίσω όσους συµµετέχουν για πρώτη φορά στην σύνθεσή του. Πιστεύω ότι µε την παρουσία τους επιτυγχάνεται ο στόχος ανανέωσης του Συµβουλίου.

O Σύνδεσµος Υποτρόφων του Ιδρύµατος Ωνάση δηµιουργήθηκε το 1986, µε πρωτοβουλία του Ιδρύµατος. Στόχος του ήταν καταρχήν η δηµιουργία ενός ιστού επικοινωνίας µεταξύ των υποτρόφων, οι οποίοι έχουν πολλά κοινά πολιτισµικά και επιστηµονικά ενδιαφέροντα. ∆ίνει επίσης την δυνατότητα στο Ίδρυµα να ενισχύει τους ιδιαίτερους δεσµούς που επιθυµεί να διατηρεί µε τους πρώην υποτρόφους του, συµβάλλοντας, κατά το δυνατόν, στην περαιτέρω πορεία τους. Χωρίς καµία αµφιβολία, αυτοί οι στόχοι έχουν σε µεγάλο βαθµό επιτευχθεί.

Ώς τώρα, στην πορεία του Συνδέσµου, ήταν σηµαντική η προσφορά των  απελθόντων µελών του ∆Σ του, τα οποία, χάρις στο προσωπικό και αµέριστο ενδιαφέρον τους, επέδειξαν πλούσια δράση, εξελίσσοντας ταυτόχρονα και την υπόσταση του θεσµού. Για την προσφορά τους αυτή, θέλω ακόµη µία φορά να τους ευχαριστήσω θερµά εκ µέρους του Ιδρύµατος. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Παναγιώτη Αλεξάκη, την Ιωάννα Κονδύλη και τους παλαιότερα διατελέσαντες προέδρους του ∆Σ του Συνδέσµου Υποτρόφων.

Η σύνθεση του νέου ∆Σ του Συνδέσµου δηµιουργεί αυξηµένες προσδοκίες, καθώς και την ελπίδα ότι, µε την διάθεσή τους να προσφέρουν, τόσο οι νεοεισερχόµενοι όσο και τα µέλη του ∆Σ που επανεξελέγησαν θα συµβάλουν από κοινού στην ανανέωση του χαρακτήρα του Συνδέσµου, µε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες.

Ήδη, ο Σύνδεσµος Υποτρόφων επαναπροσδιορίζει την πορεία του, θέλοντας να συµβαδίσει µε τις τάσεις της εποχής. ∆ηµιουργεί σελίδα στο Facebook και επικοινωνεί µε τα µέλη του ηλεκτρονικά. Ανανεώνει το ύφος των εκδηλώσεών του, µε σκοπό την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των παλαιότερων και την προσέλκυση των νεότερων µελών του Συνδέσµου, καθώς  και την διεύρυνση των στόχων του.

Είµαι βέβαιος ότι το νέο ∆Σ θα εργαστεί µε όρεξη και φαντασία, αποφεύγοντας την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών και υποστηρίζοντας πρωτότυπες δράσεις και παρεµβάσεις, ώστε ο Σύνδεσµος να διατηρήσει αλλά και να επαυξήσει την παρουσία του στα κοινωνικά και πολιτιστικά πράγµατα.

Αντώνης Σ. Παπαδηµητρίου

18-19