ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 49 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 49 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Τ Ε Υ Χ Ο Σ   49 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ    2 0 1 0
 
2 Σημείωμα
3 Θυγατρικό Ίδρυμα Νέας Υόρκης
3 Ήρωες µυθικοί αλλά και θνητοί στην Νέα Υόρκη
4-48 Ειδήσεις του Ιδρύματος
4-19 Καινοτοµίες και προοπτικές των ∆ιαλόγων των Αθηνών
Γράφει η Νίκη Τσιρώνη
5-6 Το µέλλον του παρελθόντος ή «έχει το παρελθόν µέλλον;»
7-9 Ο διάλογος
10-12 ∆ιαδικτυακοί τόποι διαλόγου
13 Παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου
14-16 Ηλεκτρονικό περιοδικό
17-19 Το ∆ίκτυο των ∆ιαλόγων των Αθηνών (AD Network)
20-41 Εικαστικοί ∆ιάλογοι
20-25 Εικαστικοί ∆ιάλογοι
της Μαριλένας Καρρά
26-27 Ταυτότητα και Ετερότητα
Νίκος Ναυρίδης, Άγγελος Πλέσσας
28-29 Ιστορία και Ιστορίες
∆έσποινα Μεϊµάρογλου, Γιάννης Σκουρλέτης
30-31 Λόγος και Τέχνη
Κατερίνα Αποστολίδου, Μάκης Φάρος
32-35 ∆ηµοκρατία και Πολιτεία
Χρήστος Αποστολάκης, Κωστής Βελώνης, Άννα Λάσκαρη, Νίκος Παπαδηµητρίου
36-37 Επιστήµη και Ηθική
Ελένη Καµµά, Βασιλεία Στυλιανίδου
38-41 Ποιότητα Ζωής
Ανδρέας Αγγελιδάκης, ∆ηµήτρης Τσουµπλέκας, Αλέξανδρος Ψυχούλης
42-48 Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ωνάση
  Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ωνάση
της Λήδας Μπουζάλη
  Ταυτότητα και Διοικητικό Συμβούλιο »
1
Αριστοτέλης Ωνάσης. Πέρα από τον μύθο του ήταν ο τίτλος της μεγάλης έκθεσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ωνάση στο νέο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη στο διάστημα 4 Oκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2006. Ήταν ένα αφιέρωμα στην προσωπικότητα που κυριάρχησε στην ναυτιλία τον 20ό αιώνα και μια παρουσίαση του σημαντικού έργου που επιτελεί επί τριάντα χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση