Σημείωμα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 48 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
H ετήσια απολογιστική συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Υποτρόφων πραγµατοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2010, παρουσία του προέδρου του Ιδρύµατος, Αντώνη Παπαδηµητρίου, και του αντιπροέδρου Γιάννη Ιωαννίδη.

Στο πλαίσιο του απολογισµού της χρονιάς που πέρασε, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Υποτρόφων, Παναγιώτης Αλεξάκης, υπενθύµισε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν και κάλεσε τα µέλη να πλαισιώσουν το οικονοµικό συνέδριο και την µουσική βραδιά τζαζ κατά το αµέσως επόµενο διάστηµα. Τόνισε επίσης τις νέες κατευθύνσεις του Συνδέσµου, στις οποίες περιλαµβάνονται η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση του πλούσιου έµψυχου δυναµικού του για καινοτόµες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, η ανανέωση του χαρακτήρα του και η καλλιέργεια των σχέσεων µεταξύ των µελών του. Όπως σηµείωσε ο Παναγιώτης Αλεξάκης, ο Σύνδεσµος επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στην νέα γενιά υποτρόφων, ιδίως στους νέους δηµιουργούς, και υποστηρίζει την διαµόρφωση ενός δικτύου υποτρόφων, το οποίο θα διευκολύνει την γνωριµία των µελών και την µεταξύ τους επικοινωνία. Αυτόν ακριβώς τον στόχο εξυπηρετεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού  forum του Συνδέσµου, η οποία ξεκίνησε στο διαδίκτυο.

Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας αυτής παρουσίασε ο ειδικός γραµµατέας του Συνδέσµου, Πρόδροµος Προδροµίδης, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες και εικονοσκοπήσεις από παλαιότερες εκδηλώσεις του Συνδέσµου και έχει ξεκινήσει ο διάλογος µεταξύ των περίπου 70 εγγεγραµµένων µελών, ενώ εκκρεµεί η συµµετοχή άλλων περίπου 200 υποτρόφων, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της εγγραφής τους στον Σύνδεσµο. Είναι ένα σηµείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουν όλοι όσοι σκοπεύουν να γίνουν µέλη του forum, προκειµένου να µην υπάρξει καθυστέρηση στην συµµετοχή τους.

Η γενική γραµµατέας του Συνδέσµου, Μαρία Μαγγιώρου, αναφέρθηκε στην νέα διαδικασία που εφαρµόζεται για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του Συνδέσµου, δηλαδή την εξέταση σε εξαµηνιαία βάση όλων των προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται κατά κανόνα µε βάση τις θεµατικές ενότητες που έχουν καθοριστεί και µε έµφαση στην συνάφειά τους µε τις προτεραιότητες του Ιδρύµατος. Απόφαση του Συµβουλίου είναι η πιο ενεργητική και προδραστική στάση του στον προγραµµατισµό των εκδηλώσεων του Συνδέσµου, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης λειτουργίας της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών.

Επίσης, ο Σύνδεσµος συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποτρόφων στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του τρόπου αποστολής των προσκλήσεων και της καλύτερης επικοινωνίας µε τα µέλη του. Τέλος, τα µέλη του Συµβουλίου του Συνδέσµου ευχαρίστησαν το ∆.Σ. και τα στελέχη του Ιδρύµατος Ωνάση για την σταθερή τους υποστήριξη, η οποία επιτρέπει στα οράµατα και στα σχέδια του Συνδέσµου να γίνουν έργα.

2