Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 48 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Το forum επικοινωνίας των μελών του Συνδέσμου
www.onassis-scholarsforum.gr

Του Πρoδρόμου Προδρομίδη, ειδικού γραμματέα του Συνδέσμου

Όπως ανακοινώθηκε στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, το ∆.Σ. του Συνδέσµου έχει δηµιουργήσει ένα δίγλωσσο ηλεκτρονικό µέσο αµφίδροµης ή διαδραστικής επικοινωνίας των µελών (εφεξής, χάριν συντοµίας, forum), το οποίο και έχει εγκαταστήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.onassis-scholarsforum.gr. Αν και το σύστηµα τελεί υπό διαρκή βελτίωση, εκτιµάται ότι είναι ήδη λειτουργικό και εκφράζεται η ελπίδα ότι τα µέλη θα το βρουν εύχρηστο. Το νέο αυτό µέσο παρέχει την δυνατότητα:

  • συζητήσεων για θέµατα του Συνδέσµου·
  • ανταλλαγής απόψεων και αλληλοενηµέρωσης επί ζητηµάτων τα οποία, αντανακλώντας την θεµατολογία των υποτροφιών, άπτονται ποικίλων γνωστικών αντικειµένων·
  • συζητήσεων που προάγουν τους κοινωνικούς δεσµούς µεταξύ των µελών, όπως, λ.χ., για εκδηλώσεις και δράσεις τοπικών παραρτηµάτων ή άλλων οµάδων που ενδέχεται τα µέλη µας να συστήσουν.

Οι εν λόγω διάλογοι διεξάγονται µέσω (α) της παράθεσης ενός νέου θέµατος από κάποιο µέλος του forum, µε το νέο αυτό θέµα να φέρει διακριτό τίτλο (επικεφαλίδα) και (β) διαδοχικών σχολίων εκ µέρους των µελών του forum επί ενός θέµατος που ήδη έχει τεθεί υπό διαβούλευση. Το λογισµικό του forum επιτρέπει την αναζήτηση είτε κάποιου διαλόγου είτε κάποιου συγκεκριµένου µέρους του διαλόγου βάσει ενός ή περισσότερων όρων ή κριτηρίων.

Επιπλέον, έχει δηµιουργηθεί ένα αρχείο στο οποίο θα παρατίθενται (α) κείµενα (όπως, λ.χ., το νέο καταστατικό ή τα επιστηµονικά άρθρα των προσκεκληµένων οµιλητών στις εκδηλώσεις του Συνδέσµου)· (β) φωτογραφίες (όπως, λ.χ., αφίσες ή δείγµατα από τις εκθέσεις ζωγραφικής)· (γ) ηχητικά αρχεία από τις συναυλίες µας· (δ) κινηµατογραφικά αρχεία µε οµιλίες ή δείγµατα ταινιών κ.ο.κ. Με αυτό το πνεύµα έχουν αναρτηθεί, σε πιλοτικό επίπεδο, ορισµένα στιγµιότυπα από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του Συνδέσµου και την πρόσφατη εκδήλωση φωνητικής και οργανικής µουσικής του 17ου και του 18ου αιώνα (βλ. και σελ.10-11, ανωτέρω).

Έτσι, τόσο το υλικό όσο και το άυλο προϊόν των δραστηριοτήτων του Συνδέσµου διατηρούνται, µε αποτέλεσµα να µπορεί να τα «γευθεί» σε κάποιο βαθµό όποιος αδυνατούσε να παρευρεθεί, καθώς και όποιος επιθυµεί να τα ξαναδεί ή να τα ξανακούσει.

Εξυπακούεται ότι µέσω του forum προάγεται και η γνωριµία µεταξύ των µελών του Συνδέσµου. Κάποιες από τις συζητήσεις θα οδηγήσουν σε ερευνητικές, διδακτικές, καλλιτεχνικές ή άλλες επαγγελµατικές συνεργασίες. Οι δε πληροφορίες τις οποίες τα µέλη παραθέτουν κατά την εγγραφή τους ή επικαιροποιούν αργότερα και στις οποίες περιλαµβάνονται προαιρετικές «λέξεις-κλειδιά» («key-words») παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες αναφορικά µε τα ενδιαφέροντα και τα επιτεύγµατα των µελών του Συνδέσµου, επιτρέποντας την δηµιουργία ενός ενηµερωµένου λευκώµατος των µελών, δυνητικών επαφών κ.ο.κ., κυριολεκτικά µε το πάτηµα ενός εικονικού κουµπιού· εν προκειµένω, του κουµπιού «Κοινότητα».

Ερχόµαστε, έτσι, στην διαδικασία εγγραφής και εισόδου στο forum:

Επισκεπτόµενος την αρχική σελίδα (οθόνη), ο χρήστης εντοπίζει καταρχάς, άνω αριστερά, τα γραφικά της ιστοσελίδας του Ιδρύµατος, που, αυτή την εποχή, αποτελούνται από τον λογότυπό του και το πορτρέτο του ιδρυτή. Ας σηµειωθεί ότι στο κάτω µέρος της αρχικής σελίδας (όπως και σε κάθε σελίδα του forum) παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της ελληνόγλωσσης ή αγγλόγλωσσης εκδοχής του forum.

Άνω δεξιά, υπάρχουν ο σύνδεσµος «Εγγραφή» ή «Register«, για όσους δηλώνονται στο σύστηµα για πρώτη φορά και, ενδιαµέσως, οι τρεις σύνδεσµοι εισόδου στο forum, για εκείνους που έχουν ήδη δηλωθεί και τα στοιχεία τους έχουν εξακριβωθεί. Πρόκειται για το πεδίο όπου δηλώνεται το όνοµα του χρήστη, το κενό πεδίο για τον προσωπικό κωδικό του και το κουµπί σύνδεσης. Τα πεδία εισόδου παρατίθενται και στο µέσο της σελίδας (οθόνης). Συµπληρώνοντας σε αυτά το όνοµα και τον κωδικό που έχουν δηλωθεί κατά την αρχική εγγραφή και επιλέγοντας το κουµπί της σύνδεσης, ο χρήστης εισέρχεται στο κυρίως forum.

∆ιευκρινίζεται ότι η συµπλήρωση των πεδίων εγγραφής επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήµατος να διακριβώσει µέσω του αρχείου του Ιδρύµατος εάν πρόκειται για απόπειρα εγγραφής τακτικού µέλους του Συνδέσµου (ταµειακώς εν τάξει κ.τ.τ.) και, έτσι, να προβεί στην επικύρωση της διαδικασίας εγγραφής. Είναι απίστευτο πόσο πολλοί ξένοι ελκύονται και επιχειρούν να εισέλθουν στο forum...

Ελπίζουµε ότι η παράθεση υποβοηθητικών οδηγιών και επιλογών σε διάφορα σηµεία της οθόνης καθιστά την πλοήγηση εύκολη ακόµη και για τους πρωτάρηδες στην ψηφιακή επικοινωνία. Περιπλανώµενοι και πειραµατιζόµενοι στο forum, αναµένεται ότι θα ανακαλύψετε και άλλους τρόπους να κινείστε σε αυτό· ενδεχοµένως δε να τους βρείτε και πιο άνετους.

Είθε οι ιδέες που από εδώ και στο εξής θα ανταλλάσσονται στο forum µας να είναι γόνιµες και εποικοδοµητικές· οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό, χρήσιµες· οι περιηγήσεις και οι συναντήσεις µας, ευχάριστες.

20-21