ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 46 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 46 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Τ Ε Υ Χ Ο Σ   46 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ    2 0 0 9
 
2 Σημείωμα
3 Ανακοίνωση του Συνδέσμου
  Η νέα διαδικασία υποβολής προτάσεων για τις εκδηλώσεις του Συνδέσµου Υποτρόφων
4-13 Δραστηριότητες Υποτρόφων
4-5 Επιτυχίες
6-13 Κινηµατογράφος - Θέατρο - Χορός - Μουσική - Εικαστικά
Επιμέλεια: Γιόλα Χριστούλα, Αιµιλία Παπαφιλίππου
  Αρχείο Επιτυχιών & Δραστηριοτήτων »
14-17 Ειδήσεις του Συνδέσμου
14-16 Τραγουδώντας τις δύο πλευρές του Αιγαίου
17 Συνέδριο του Συνδέσµου για την οικονοµική κρίση
18-29 Ειδήσεις του Ιδρύματος
18-21 Η Συλλογή Βελιµέζη στο αρχαιότερο µουσείο της Ρωσίας
22-27 Το Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών
Της Λήδας Μπουζάλη
28-29 Νέο ∆ιεθνές Βραβείο Ωνάση «Εστία» για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
30-31 Εκδήλωση
  Συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων προς τιµήν του Ιδρύµατος Ωνάση
32-37 Θυγατρικό Ίδρυμα Νέας Υόρκης
32-33 Αέναες Μεταβάσεις στην έκθεση της Καλλιόπης Λεµού
34-37 Οι καταβολές του El Greco µέσα από σπάνιες κρητικές εικόνες
38-41 Διάλεξη
  ∆ορυφορικές παρατηρήσεις της Γης: Εφαρµογές στην προστασία του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος
του δρος Νίκου Σηφάκι
42-47 Βιβλιοπαρουσιάσεις
42-45 Το Βορειοατλαντικό Σύµφωνο µπροστά σε νέες προκλήσεις
Γράφει ο ∆ηµήτριος Σµοκοβίτης
46-47 Χωρική κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας στην Ελλάδα
Γράφει η Μαρία Μαγγιώρου
48 Βιβλιογραφικό Δελτίο
επιμέλεια: Τιτίκα Καραβία
  Αρχείο Βιβλιοπαρουσιάσεων »
49 Παρουσίαση Δίσκου
Γράφει ο ∆ιονύσης Μαλλούχος
  Ταυτότητα και Διοικητικό Συμβούλιο »
1
Αριστοτέλης Ωνάσης. Πέρα από τον μύθο του ήταν ο τίτλος της μεγάλης έκθεσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ωνάση στο νέο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη στο διάστημα 4 Oκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2006. Ήταν ένα αφιέρωμα στην προσωπικότητα που κυριάρχησε στην ναυτιλία τον 20ό αιώνα και μια παρουσίαση του σημαντικού έργου που επιτελεί επί τριάντα χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση