ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 45 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Τ Ε Υ Χ Ο Σ   45 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ    2 0 0 9
 
2-3 Εισαγωγή
της Μαριάννας Μόσχου
4-15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1
  1.1 Η λειτουργική ενσωμάτωση της μετανάστευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό – Κομβικοί φορείς, κρίσιμες στρατηγικές και κύριες δράσεις
4-5 Tasneem Siddiqui
6-7 Daniel Verger
  1.2 Η συμμετοχή της διασποράς και των μεταναστών σε πολιτικές και προγράμματα ανάπτυξης – Ο ρόλος τους, οι δυνατότητές τους
8-9 Chukwu-Emeka Chikezie
10-11 John O. Oucho
  1.3 Αντιμετωπίζοντας τα βασικά αίτια της μετανάστευσης μέσω της ανάπτυξης και ιδίως υπό το πρίσμα της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
12-13 S. Irudaya Rajan και B. A. Prakash
14-15 Jeni Klugman και Isabel Pereira
16-23 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2
  2.1 Συμμετοχή, προστασία και ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία – Συνδέοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των μεταναστών προς όφελος της ανάπτυξης
16-17 Khalid Koser
18-19 Aίda Garcίa Naranjo Morales
  2.2 Επανένταξη και κυκλική μετανάστευση – Η συμβολή τους στην ανάπτυξη
20-21 Kathleen Newland και Aaron Terrazas
22-23 Ana Avendano
24-31 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3
  3.1 Πολιτική και θεσμική συνοχή – Πρόσφατα δεδομένα και αποτελέσματα ερευνών
24-25 Graeme Hugo
26-27 Laura Chappell
  3.2 Περιφερειακές και διαπεριφερειακές διαδικασίες και πλαίσια διαλόγου
28-29 Marίa Consuelo Ahumada Beltran
30-31 Jean-Pierre Cassarino
32-40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4
  4.1 Κτίζοντας συμμαχίες: Συνδέοντας τον ιδιωτικό τομέα με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
32-33 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.)
34-35 Doris Magsaysay Ho
36-37 Western Union
38-39 Chad Bolick και Nicolette van Exel (B.S.R.)
  4.2 Το Μέλλον του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών του G.F.M.D.
40 Σχόλια από τους John Slocum, Γρηγόρη Μανιάτη και Ρουμπίνη Γρώπα
   
  Ταυτότητα και Διοικητικό Συμβούλιο »
   
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες δεν εκφράζουν απαραιτήτως τις απόψεις της Οργανωτικής Επιτροπής του C.S.D. ή του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Τα ελληνικά κείµενα αποτελούν µεταφράσεις των πρωτοτύπων. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι µόνο για τις πρωτότυπες εκδοχές των κειµένων στην αγγλική. Τα πλήρη κείµενα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gfmd2009.org

1
Αριστοτέλης Ωνάσης. Πέρα από τον μύθο του ήταν ο τίτλος της μεγάλης έκθεσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ωνάση στο νέο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη στο διάστημα 4 Oκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2006. Ήταν ένα αφιέρωμα στην προσωπικότητα που κυριάρχησε στην ναυτιλία τον 20ό αιώνα και μια παρουσίαση του σημαντικού έργου που επιτελεί επί τριάντα χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση