Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 44 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Σε νέα φάση
o Σύνδεσµος
Υποτρόφων

Ο Σύνδεσµος εισέρχεται δυναµικά στην τρίτη φάση της ζωής του. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 1986 µε την σύσταση του Συνδέσµου ύστερα από πρωτοβουλία των πρώτων υποτρόφων.

Το ολιγοµελές τότε σχήµα ανέλαβε το δύσκολο έργο να θέσει τις βάσεις, να χαράξει την πορεία και να προσελκύσει τους υποτρόφους να συµµετάσχουν στις δραστηριότητές του. Η δεύτερη φάση σηµατοδοτήθηκε από την προσωπική ενασχόληση του Αντώνη Παπαδηµητρίου, εκ µέρους του Ιδρύµατος, µε τον Σύνδεσµο Υποτρόφων και την ανάπτυξη του σχήµατος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου σε δεκαπενταµελές.  Κατά την περίοδο αυτήν, ο Σύνδεσµος γνώρισε πραγµατική άνθηση, καθιερώνοντας κύκλους εκδηλώσεων που αναδείχθηκαν σε επιτυχηµένους θεσµούς, όπως οι τακτικές διαλέξεις Ελλήνων και αλλοδαπών υποτρόφων, καθώς και προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους, επιστηµονικές εκδηλώσεις, όπως το διεθνές συνέδριο για τον έντεχνο χορό στο Μέγαρο Μουσικής και η ηµερίδα για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ. Εξαιρετική επιτυχία γνώρισαν, επίσης, οι τρεις οµαδικές εκθέσεις υπότροφων εικαστικών που πραγµατοποιήθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθώς και ο µεγάλος αριθµός των µουσικών εκδηλώσεων, συναυλιών και ρεσιτάλ, που έχουν καθιερωθεί κατά τακτά διαστήµατα.

Με την Συνέλευση της 11ης Ιουνίου 2009, ο Σύνδεσµος περνά σε µια νέα, τρίτη φάση της ζωής του. Την Συνέλευση παρακολούθησαν και τίµησαν µε την παρουσία τους, εκτός από τον πρόεδρο του Ιδρύµατος, Αντώνη Παπαδηµητρίου, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωαννίδης και η γενική γραµµατέας Μαριάννα Μόσχου.

«Πολλές υπήρξαν οι επιτυχίες στην δεύτερη φάση της ζωής του Συνδέσµου και παράχθηκε έργο. ∆ηµιουργήθηκε ένα πλούσιο πρόγραµµα ποικίλων δράσεων. Αναπτύχθηκε ο αριθµός των µελών του Συνδέσµου σε βαθµό που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Αυτή ακριβώς η επιτυχία δηµιουργεί και την ηθική υποχρέωση να εντείνουµε όλοι τις προσπάθειές µας», σηµείωσε στην οµιλία του ο πρόεδρος του Ιδρύµατος. «Μια νέα σελίδα ανοίγει στην ιστορία του Συνδέσµου, η οποία προσβλέπουµε να στεφθεί µε ακόµη καλύτερες επιδόσεις. Στην πορεία των προηγούµενων ετών, παρατηρήθηκαν ορισµένες θεσµικές δυσλειτουργίες, όπως η ύπαρξη πολλών εξουσιοδοτήσεων κατά τις αρχαιρεσίες, τις οποίες αποδεχόµασταν ως λύση ανάγκης, και επιπλέον η έλλειψη, από το ∆.Σ., αλλοδαπών υποτρόφων οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για ανανέωση της σύνθεσης των µελών του ∆.Σ.».

«Εκ µέρους του ∆.Σ. του Ιδρύµατος», τόνισε ο Αντώνης Παπαδηµητρίου, «θέλω να ευχαριστήσω το απερχόµενο ∆.Σ. του Συνδέσµου και ιδιαίτερα, στο Προεδρείο του, την Ιωάννα Κονδύλη, την Κέλλυ Χρηστοφή, τον Γιώργο Θ. Καλόφωνο, την Κάτια Σαβράµη και τον Αντώνη Αντωνίου. Προσδοκούµε και αποβλέπουµε στην παραµονή τους στον κύκλο των ενεργών µελών του Συνδέσµου και των φίλων του Ιδρύµατος». Στην συνέχεια, µιλώντας µε πολύ επαινετικά λόγια για το έργο της απερχόµενης προέδρου Ιωάννας Κονδύλη, ο Αντώνης Παπαδηµητρίου πρότεινε να ανακηρυχθεί επίτιµη πρόεδρος, πρόταση η οποία και έγινε µε ενθουσιασµό αποδεκτή από το Σώµα.

Φανερά συγκινηµένη, η Ιωάννα Κονδύλη ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ιδρύµατος και την Συνέλευση για αυτή την τιµή, καθώς και για την αναγνώριση του έργου της. Ανατρέχοντας στην ιστορική διαδροµή του Συνδέσµου, σηµείωσε ότι ακολούθησε λαµπρή πορεία, ξεκινώντας από έναν µικρό πυρήνα στελεχών µε περιορισµένες δυνατότητες έργου, που στην συνέχεια αναπτύχθηκε σε πλούτο δραστηριοτήτων. «Τα πρώτα χρόνια», είπε η Ιωάννα Κονδύλη, «ανησυχούσαµε για το εάν θα γέµιζε η αίθουσα.  Σήµερα ο αριθµός των προσερχοµένων είναι τεράστιος. Όλα έγιναν µε την βοήθεια των ανθρώπων που θήτευσαν στο ∆.Σ. τα προηγούµενα χρόνια».

Ακολούθως, η Ιωάννα Κονδύλη αναφέρθηκε στην ανάγκη σύγκλησης καταστατικής συνέλευσης, για να αναθεωρηθούν ορισµένα άρθρα του Καταστατικού. «Η µέχρι τώρα εµπειρία», σηµείωσε, «ανέδειξε τέσσερεις βασικές δυσλειτουργίες, τις οποίες άλλωστε το απερχόµενο ∆.Σ. αποφάσισε να εξουδετερώσει στην πράξη από τώρα, δηλαδή πριν από την θεσµική αναθεώρηση που προτείνει. (1) Καταρχάς, η δυνατότητα ψήφου των µελών του Συνδέσµου που βρίσκονται εκτός Αθηνών: η δυνατότητα των εξουσιοδοτήσεων που ίσχυε µέχρι τώρα κατοχυρώνει µεν την µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, υστερεί όµως ως προς την αµεσότητα της ψήφου, την οποία διασφαλίζουν πιο σύγχρονες µορφές ψηφοφορίας, όπως η επιστολική ή η ηλεκτρονική ψήφος. (2) Η συµµετοχή στο ∆.Σ. αλλοδαπών υποτρόφων που ζουν στην Ελλάδα δεν προβλέπεται αλλά ούτε και αποκλείεται από το ισχύον Καταστατικό. Ωστόσο, η σχετική ρητή πρόβλεψη θα άρει κάθε ασάφεια και αµφισβήτηση, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη δυνατότητα συνεισφοράς τους. (3) Λεπτό ζήτηµα είναι ο αριθµός θητειών των µελών του ∆.Σ. ∆εδοµένης της διεύρυνσης του Συνδέσµου, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή µεταξύ του µεγάλου χρόνου παραµονής στο συµβούλιο, που θα µείωνε την δυνατότητα της ανανέωσης, και του πολύ στενού, και εποµένως αντιπαραγωγικού, περιορισµού της. (4) Η ηµέρα της εβδοµάδας, ίσως δε και ο µήνας, διεξαγωγής της συνέλευσης έχουν αποφασιστική σηµασία για την επίτευξη µαζικότερης προσέλευσης των µελών. Εποµένως, παρίσταται ανάγκη µεθοδικής επανεξέτασής τους επ’ ευκαιρία της προτεινόµενης αναθεώρησης», κατέληξε η Ιωάννα Κονδύλη.

Τον λόγο έλαβε στην συνέχεια ο απερχόµενος γενικός γραµµατέας Γιώργος Καλόφωνος, ο οποίος αναφέρθηκε µε θερµά λόγια στην πολυετή συνεργασία του µε τα µέλη του ∆.Σ., µε το Ίδρυµα και µε το περιοδικό ΑΩ. Ανέφερε ότι, όπως και πολλά άλλα µέλη του απερχόµενου ∆.Σ., δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, διότι πιστεύει ότι στις θέσεις αυτές είναι απαραίτητο να υπάρχει ανανέωση, και µάλιστα τώρα που ο Σύνδεσµος εισέρχεται σε µια νέα φάση λειτουργίας. ∆ιαβεβαίωσε την συνέλευση ότι θα παραµείνει πάντοτε στο πλευρό του Συνδέσµου και του Ιδρύµατος, συµβάλλοντας µε κάθε πρόσφορο τρόπο στο σηµαντικό έργο τους. Κατόπιν, η απερχόµενη αντιπρόεδρος Κέλλυ Χρηστοφή αναφέρθηκε στο «ταξίδι του εθελοντισµού που κράτησε δώδεκα χρόνια µε πολλούς σταθµούς», καθώς και στην συµµετοχή της στην Συντακτική Επιτροπή του ΑΩ. Τέλος, ευχαρίστησε προσωπικά την Ιωάννα Κονδύλη, τα µέλη του ∆.Σ., τον πρόεδρο και το προσωπικό του Ιδρύµατος.

Τον λόγο έλαβαν, επίσης, η Κάτια Σαβράµη και ο Αντώνης Αντωνίου, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερµά τα προεδρεία του Συνδέσµου και του Ιδρύµατος για την καλή συνεργασία και την θερµή υποστήριξη κατά τα προηγούµενα χρόνια.

Στην συνέχεια, ο Αντώνης Παπαδηµητρίου σχολίασε: «Ύστερα από αλλεπάλληλες συζητήσεις µε την Ιωάννα Κονδύλη καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση και ταυτόχρονη συνέχεια του ∆.Σ. του Συνδέσµου. Ορισµένα µέλη του ήδη συνεργάζονται µε το Ίδρυµα στο πλαίσιο σηµαντικών δράσεών του, όπως οι ∆ιάλογοι των Αθηνών και το Παγκόσµιο Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη. Εποµένως είναι εύλογο να συµµετάσχουν στο ∆.Σ., ώστε να αποτελέσουν την διεπαφή ανάµεσα στο Ίδρυµα, τον Σύνδεσµο και τις δράσεις αυτές. Στόχος του νέου συµβουλίου θα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση µεγαλύτερου αριθµού µελών ως ενός δικτύου επιστηµόνων και ανθρώπων των τεχνών και των γραµµάτων, καθώς και η συµµετοχή τους στις δράσεις του Συνδέσµου και του Ιδρύµατος και η ανανέωση των ήδη επιτυχηµένων δράσεων».

Έπειτα από σχετική συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν συνολικά 19 υποψηφιότητες, και αφού έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων, η ψηφοφορία ανέδειξε τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ., καθώς και τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το νέο Συµβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 16 Ιουνίου 2009 και συγκροτήθηκε σε σώµα: πρόεδρος εξελέγη ο Παναγιώτης Αλεξάκης, αναπληρωτής καθηγητής στον Τοµέα Οικονοµικής των Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικής του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών· αντιπρόεδρος Α΄, η Ρουµπίνη Γρώπα, λέκτορας στην Νοµική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης· αντιπρόεδρος Β΄, ο Πέδρο Ολάγια, συγγραφέας, ελληνιστής, φωτογράφος, fellow member του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ· γενική γραµµατέας, η πολιτική επιστήµων Μαρία Μαγγιώρου· ειδικός γραµµατέας, ο Πρόδροµος Προδροµίδης, ερευνητής στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.)· ταµίας, ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π.· αναπληρωτής ταµίας, ο εικαστικός, εκπαιδευτικός και διευθυντής του Προγράµµατος International Internship του Γέηλ, ∆ιονύσης Καµπόλης. Τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. είναι: ο µονωδός-ηθοποιός Τάσος Αποστόλου, ο Γιώργος Βλάχος, εντεταλµένος αναπληρωτής καθηγητής Οικοδοµικής στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και διδάσκων στο Ε.Μ.Π., ο µουσικός ∆ιονύσης Μαλλούχος, η δηµοσιογράφος Λήδα Μπουζάλη, ο σκηνοθέτης Τάσος Μπουλµέτης, η εικαστικός Αιµιλία Παπαφιλίππου, η βυζαντινολόγος και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Νίκη Τσιρώνη, και η γιατρός-αλλεργιολόγος ∆άφνη Τσίτουρα. Αναπληρωματικά μέλη είναι η θεωρητικός της λογοτεχνίας Τιτίκα Καραβία, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο δικηγόρος Γιώργος Χριστονάκης. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν ο καθηγητής και πρόεδρος της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Περικλής Λύτρας, ο καρδιολόγος Φραγκίσκος Χανιώτης και ο ποινικολόγος ∆ηµήτρης Ζιούβας.

Αναλαµβάνοντας τα καθήκοντα του προέδρου του Συνδέσµου και ευχαριστώντας για την τιµή που του έγινε, ο Παναγιώτης Αλεξάκης τόνισε την σηµαντική, στενή σχέση του Συνδέσµου µε το Ίδρυµα, η οποία, µεταξύ άλλων, υπογραµµίζεται και από την σταθερή αρωγή του Ιδρύµατος προς τις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται. «Σε αυτήν, την τρίτη, φάση του, ο Σύνδεσµος προορίζεται να επιτελέσει περισσότερα», τόνισε ο νέος πρόεδρος, «να επιδιώξει εξαιρετικά αποτελέσµατα και ταυτόχρονα να εξακολουθήσει να βρίσκεται κοντά στο Ίδρυµα µε το οποίο άλλωστε διατηρεί ισχυρούς δεσµούς. Η τρίτη φάση του Συνδέσµου αποτελεί πρόκληση για όλους µας και ευθύνη να προχωρήσουµε και να υλοποιήσουµε υψηλούς στόχους. Θα πρέπει να κρατήσουµε τα καλά που έχουν γίνει κατά τα προηγούµενα χρόνια, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να υπάρξει µεγαλύτερος δυναµισµός, σύνθεση ιδεών, νέο πλάνο και ενεργοποίηση όλου του Συµβουλίου σε συγκεκριµένους ρόλους».

«Όπως ανέφεραν ο πρόεδρος του Ιδρύµατος και η Ιωάννα Κονδύλη», συνέχισε ο Παναγιώτης Αλεξάκης, «προτεραιότητα αποτελεί η αναθεώρηση του Καταστατικού, µε στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων υποτρόφων, ώστε να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο τρόπο το ευρύ επιστηµονικό δυναµικό του Συνδέσµου µας, το οποίο εκτείνεται σε διάφορες ειδικότητες, σε θέµατα και δραστηριότητες που είναι χρήσιµα σε όλους. Ως προς τις δράσεις του Συνδέσµου, θα ασχοληθούµε µεθοδικά µε τον προγραµµατισµό των εκδηλώσεων, τον εµπλουτισµό τους και το άνοιγµα των δραστηριοτήτων του προς την κοινωνία. Στους στόχους µας περιλαµβάνονται η διευκόλυνση της επικοινωνίας, της σύµπραξης και της συνεργασίας οµάδων υποτρόφων, τόσο σε θέµατα της ειδίκευσής τους όσο και πέραν αυτών, η δηµιουργία βάσης δεδοµένων των υποτρόφων και η ηλεκτρονική διασύνδεση των µελών, η συνεργασία µε αντίστοιχα σωµατεία της χώρας µας και του εξωτερικού, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς, η γεωγραφική διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Συνδέσµου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και η µεγαλύτερη διασύνδεση του Συνδέσµου µε τις δράσεις του Ιδρύµατος».

«Ο Σύνδεσµος Υποτρόφων», κατέληξε ο Παναγιώτης Αλεξάκης, «αποτελεί ένα δίκτυο περίπου 1.500 µελών, σε σύνολο περίπου 4.500 υποτρόφων του Ιδρύµατος, µε κοινά στοιχεία την παιδεία και το ενδιαφέρον. Το συνολικό αυτό δίκτυο αξίζει να ενεργοποιηθεί, όχι για να αποτελέσει ένα ακόµη πολιτιστικό σωµατείο, αλλά κάτι παραπάνω και διαφορετικό».

Τέλος, το νέο ∆.Σ. ενέκρινε την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Επεξεργασίας Καταστατικού µε µέλη τον Παναγιώτη Αλεξάκη, την Ιωάννα Κονδύλη και τον δικηγόρο Γιώργο Χριστονάκη, η οποία θα φέρει τις προτάσεις της στο σώµα.

8-11