ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 44 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Νίκος ∆ίκας
Νίκος ∆ίκας

Στο πρόγραµµα φιλοξενίας καλλιτεχνών AIR-Krems στην πόλη Κρεµς της Αυστρίας συµµετείχε ο υπότροφος αρχιτέκτονας Νίκος ∆ίκας. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µέρος του οργανισµού Kunstmeile Krems και παρέχει την δυνατότητα σύντοµης φιλοξενίας, σε πέντε στούντιο, καλλιτεχνών από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της µουσικής και της λογοτεχνίας. Η εργασία του Νίκου ∆ίκα µε τίτλο Αρχιτεκτονικοί πειραµατισµοί στον δηµόσιο χώρο: Επανασχεδιάζοντας την Πλατεία Südtiroler στην πόλη Κρεµς εξέτασε τον ρόλο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής ως παράγοντα αλλαγής του δηµόσιου χώρου. ∆ιερεύνησε επίσης την ικανότητα που έχουν οι µικροί αστικοί χώροι να τροφοδοτούν κάθε δηµιουργό µε συγκεκριµένες ιδέες και συναισθήµατα και να αποτελούν το κίνητρο για έναν αποδοτικό διάλογο ανάµεσα στον αρχιτέκτονα και το αστικό σύστηµα.

Στην περίπτωση της Πλατείας Südtiroler στην πόλη Κρεµς, βασικούς στόχους αποτέλεσαν ο µετασχηµατισµός του χώρου µπροστά από την παλιά πύλη του ιστορικού κέντρου (Steiner Tor) και η νοηµατοδότησή του. Σήµερα είναι κυρίως ένα αστικό κενό στο οποίο κυριαρχούν η κίνηση και η στάθµευση των αυτοκινήτων. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι ο χώρος για την πρώτη και την τελευταία φωτογραφία των επισκεπτών µπροστά από το σύµβολο της πόλης, την παλιά πύλη. Η αρχιτεκτονική αυτή παρέµβαση επικεντρώθηκε στον µετασχηµατισµό του ελεύθερου χώρου σε ενεργό κοµµάτι της αστικής ζωής και της εικόνας της Κρεµς, καθώς και στην διαµόρφωση ενός ενδιαφέροντος διαλόγου ανάµεσα στο παλιό και το νέο.

Στο πλαίσιο της δίµηνης εργασίας του υποτρόφου διαµορφώθηκαν διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις και τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν στο κοινό της Κρεµς στις Ηµέρες Ανοικτών Στούντιο της Κάτω Αυστρίας.

Ο Νίκος ∆ίκας σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, από το οποίο, το έτος 2006, απέκτησε επίσης µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στο αντικείµενο Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνηµείων, µε υποτροφία του Ιδρύµατος Ωνάση.

» επιστροφή
4-7