Σημείωμα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 43 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 43 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Ανοικτός διάλογος για την
Μετανάστευση
και την Ανάπτυξη
Λήδα Μπουζάλη
Τον Νοέµβριο του 2009, όπως ήδη δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο τεύχος, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 3ο Παγκόσµιο Φόρουµ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration and Development – G.F.M.D.), υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, και το Ίδρυµα Ωνάση έχει αναλάβει να διοργανώσει το παράλληλο Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society Days – C.S.D.). Τις εργασίες του Φόρουµ θα έχει την δυνατότητα να τις παρακολουθήσει ένα αυστηρά επιλεγµένο κοινό περίπου τριακοσίων ατόµων από όλον τον κόσµο.

Ωστόσο, η τεχνολογία του διαδικτύου επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει τις απόψεις του και να παρακολουθήσει την προβληµατική που αναπτύσσεται γύρω από το διεθνώς κρίσιµο θέµα της µετανάστευσης και της ανάπτυξης. Ο ηλεκτρονικός κόµβος του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών ξεκίνησε την λειτουργία του στην διεύθυνση www.gfmd2009.org και περιλαµβάνει τέσσερεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ελληνικά. Περιέχει πληροφοριακό υλικό για την διοργάνωση, το οποίο εµπλουτίζεται διαρκώς µε νέα στοιχεία.

Επιπλέον, οι διοργανωτές του Φόρουµ έχουν δηµιουργήσει µια πλατφόρµα ∆ιαδικτυακού ∆ιαλόγου, όπου εγείρονται ερωτήσεις και θέµατα σχετικά µε την θεµατική του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών. Κάθε ερώτηση θα παραµένει περίπου δύο εβδοµάδες σε ισχύ και στην συνέχεια θα αντικαθίσταται από νέο θέµα. Οι απόψεις και οι προτάσεις που θα προκύψουν από τον ∆ιαδικτυακό ∆ιάλογο θα τεθούν υπόψη των συνέδρων του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών στην Αθήνα. Ο ∆ιαδικτυακός ∆ιάλογος έχει ήδη ξεκινήσει, και η πρώτη ερώτηση σχετίζεται µε τους τρόπους κατά τους οποίους η σηµερινή οικονοµική κρίση επηρεάζει το µεταναστευτικό δυναµικό και τις επιλογές που υπάρχουν ως προς την χάραξη πολιτικής.

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διάλογο έχουν όλοι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, µετανάστες, καθώς και µεµονωµένα άτοµα. Ο Σύνδεσµος Υποτρόφων περιλαµβάνει στις τάξεις του πολλούς νέους επιστήµονες µε σπουδές που σχετίζονται µε την Πολιτική, την Κοινωνιολογία, την Οικονοµία και την Ανάπτυξη, αλλά και, κυρίως, σκεπτόµενους και ευαισθητοποιηµένους πολίτες, οι οποίοι έχουν σίγουρα χρήσιµες ιδέες και πρακτικά παραδείγµατα να καταθέσουν.

Ο ∆ιαδικτυακός ∆ιάλογος είναι ανοικτός σε όλους. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.gfmd2009.org, να εγγραφεί και να λάβει µέρος στον διάλογο του Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών.

2