Ειδήσεις του ιδρύματος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Πρωτοβουλία
για την ελληνική παιδεία

Το Κοινωφελές  Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Μορφωτικό  Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το  Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το  Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κοινωφελές  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανέλαβαν από κοινού την Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία με στόχο την ποιοτική ανάπτυξη της παιδείας και την διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών στην μάθηση και την απασχόληση.

Η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικά σκέλη. Το μορφωτικό σκέλος αποβλέπει στην καλλιέργεια της γενικής παιδείας και απευθύνεται: α) στους μαθητές του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου, προσφέροντας γνώσεις και ευρύτερη μόρφωση (ανάπτυξη ικανοτήτων και προσωπικότητας) και β) στους εκπαιδευτικούς, εφοδιάζοντάς τους με κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία.

Το αναπτυξιακό σκέλος μελετά κυρίως τα θέματα της απασχολησιμότητας των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και το ευρύτερο πρόβλημα της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποβοήθηση της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων, αλλά και των μαθητών λυκείου και των νέων γενικότερα.

Η Α΄ Φάση της Πρωτοβουλίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2007. Σε αυτή την φάση αναπτύχθηκαν και είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου (www.protovoulia.org), προς αξιοποίηση και συνεχή εμπλουτισμό και επέκταση, τα παρακάτω:

1. Εκπαιδευτικό παιγνίδι ρόλων κοινωφελούς χαρακτήρα, με πολλαπλές συμμετοχές για παιδιά ηλικίας 10-15 ετών.
2. Μορφωτικό υλικό με θεματικές παρουσιάσεις για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την επιστημονική σκέψη, διασύνδεση με το σχετικό πολιτιστικό και επιστημονικό υλικό, καθώς και τα προγράμματα μουσείων, ερευνητικών κέντρων, συλλογών κ.λπ.
3. Μεθοδολογικό πλαίσιο, οδηγίες και σχέδια-υποδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των δημοτικών και των γυμνασίων, ώστε να εισάγουν σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα (καλλιέργεια ικανοτήτων -- γενικής παιδείας) στο σχολικό περιβάλλον μέσω του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας.
4. Μελέτη για την απασχολησιμότητα των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
5. Οδηγός σπουδών (με τεκμηριωμένη παρουσίαση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών των Πτυχίων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.), με πληροφόρηση για την σύνδεση σπουδών και απασχόλησης στο ελληνικό περιβάλλον.

Κατά την τρέχουσα, Β΄ Φάση της Πρωτοβουλίας, με την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, διασφαλίζονται: (α) η ποιότητα του παραγόμενου μορφωτικού προϊόντος∙ (β) η σταδιακή επέκταση της αξιοποίησής του σε σχολεία, μαθητές, και εκπαιδευτικούς∙ (γ) η συστηματική ενημέρωση όλων των αρμόδιων παραγόντων της εκπαίδευσης∙ και (δ) η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εκπαιδευτικής υποστήριξης της Πρωτοβουλίας.

Κατά το σχολικό έτος 2007-8, συμμετέχουν στο πρόγραμμα πενήντα οκτώ σχολεία από όλη την Ελλάδα και υποστηρίζονται επιμορφωτικά εκατόν σαράντα πέντε εκπαιδευτικοί.

24