Ειδήσεις του ιδρύματος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 38 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Ημερίδα για την διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας
σε αμερικανικά πανεπιστήμια

Το θυγατρικό Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης στην Νέα Υόρκη διοργάνωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2007 ημερίδα για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε πανεπιστήμια της Βόρειας, της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής. Το «παρών» έδωσαν διαπρεπείς ελληνιστές προερχόμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αργεντινή, την Χιλή, το Μεξικό και την Ελλάδα. Η σημαντική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ωνασείου Πολιτιστικού Κέντρου, στον Ολυμπιακό Πύργο της Νέας Υόρκης, όπου έχουν φιλοξενηθεί πολυάριθμες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ήδη από την ίδρυση του Κέντρου το 1998. Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση, προήδρευσε της ημερίδας.

Τα κυριότερα θέματα που πραγματεύθηκαν οι συμμετέχοντες ήταν οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στα πανεπιστήμια της Αμερικής και του Καναδά, καθώς και η εισαγωγή νέων, τεχνολογικά εξελιγμένων μεθόδων, με κυρίαρχη τάση την ένταξη της χρήσης του διαδικτύου στην διδακτική καθημερινότητα. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της διδασκαλίας, παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, της ιστορίας, του πολιτισμού και της λογοτεχνίας της Ελλάδας και υπογραμμίστηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και πανεπιστημίων, καθώς και η σπουδαιότητα της εντονότερης παρουσίας μαθημάτων ελληνικών στα ξένα πανεπιστήμια για την εξέλιξη και την εδραίωση των προγραμμάτων Ελληνικών Σπουδών. Με την λήξη της ημερίδας, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ως προς την αναγκαιότητα της καθιέρωσης της διδασκαλίας ελληνικών στα ξένα πανεπιστήμια διά μέσου χρηματοδοτήσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με τους εξής στόχους:

  • Την συστηματική συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, ώστε να καθιερωθούν οργανωμένες περιοδικές επισκέψεις αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα με σκοπό την παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού, για την οποία θα λαμβάνουν επίσημη βαθμολογία και διαπίστευση από τα πανεπιστήμια όπου θα είναι εγγεγραμμένοι.
  • Την οικονομική υποστήριξη, διά μέσου υποτροφιών ή άλλων επιχορηγήσεων, φοιτητών και λεκτόρων (διδασκόντων πρώτης βαθμίδας) των οποίων, αντιστοίχως, ο κλάδος σπουδών και οι ακαδημαϊκοί στόχοι συνδέονται άμεσα με την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
  • Την περαιτέρω ένταξη των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια. Προτάθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου ειδικά σχεδιασμένου για την συστηματική αλλά και πρακτικότερη εκμετάλλευση των υπαρκτών ακαδημαϊκών πηγών στο πλαίσιο της διδασκαλίας της νέας ελληνικής. Ο κόμβος αυτός θα είναι προσβάσιμος μόνον από τους διδάσκοντες την νέα ελληνική και θα διευκολύνει την μεταξύ τους επικοινωνία για θέματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις που συναντούν στην εργασία τους. Επίσης, ο κόμβος αυτός θα καθιερωθεί ως forum ανταλλαγής ιδεών, υλικού και πρακτικών λύσεων σε καθημερινά θέματα διδασκαλίας.
  • Την δημιουργία προγραμμάτων στα ξένα πανεπιστήμια για την επιμόρφωση και την γενικότερη εκπαίδευση, από εξειδικευμένους καθηγητές, των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
17