Βιβλιοπαρουσίαση
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 37 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 37 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !

Χρηματιστηριακό Ποινικό Δίκαιο

Dimitris Ziouvas, Das neue Kapitalmarktstrafrecht – Europäisierung und Legitimation, Κολωνία, Βερολίνο, Βόννη, Μόναχο: εκδ. Carl Heymanns, 2005, σελ. 352.
ISBN 3-452-25991-9

γράφει η Ιωάννα Κονδύλη
λέκτωρ Αστικού Δικαίου
Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρηματιστηριακό
Ποινικό Δίκαιο

Η μονογραφία του ποινικολόγου Δημήτρη Ζιούβα, μέλους του Συνδέσμου μας, η οποία αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της διδακτορικής διατριβής του στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και δημοσιεύεται ως 13ος τόμος στην σειρά μελετών για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο «IUS CRIMINALE», με εκδότη τον Ούλριχ Ζίμπερ, καθηγητή και διευθυντή του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για το Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, διακρίθηκε με το Βραβείο Επιστημονικής Εργασίας του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, βραβείο το οποίο απονέμεται σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων.

Η μελέτη πραγματεύεται, αφενός, την επίδραση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου στην θέση εθνικών κανόνων Ποινικού Δικαίου και, αφετέρου, τα δογματικά θεμέλια ενός σχετικά νέου υποσυστήματος του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, του Ποινικού Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς.

Με αφετηρία την ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/6 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), ο συγγραφέας εξετάζει αρχικά την ανάγκη και τις νομοτεχνικές μεθόδους της ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σύνθετο εθνικό κυρωτικό σύστημα χρήζει ουσιαστικής αναδιαμόρφωσης προκειμένου να μην εμφανίζει κενά νομιμοποίησης και, κατ’ επέκταση, δικαιοκρατικά ελλείμματα. Η μελέτη προτείνει πειστικά και εμπεριστατωμένα κριτήρια για ένα νέο σύστημα σύνθεσης διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, το οποίο θα εγγυάται την αποτελεσματική και δικαιοκρατικά άμεμπτη προσαρμογή της εθνικής ποινικής νομοθεσίας στις προσταγές της κοινοτικής και της ενωσιακής έννομης τάξης.

Στο δεύτερο μέρος της μονογραφίας, ασκείται δριμεία κριτική στην παγίως υποστηριζόμενη στην γερμανική θεωρία και νομολογία άποψη ότι τα χρηματιστηριακά εγκλήματα της καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών (insider trading) προσβάλλουν αποκλειστικά το υπερατομικό αγαθό της αποτελεσματικής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και ουδόλως θίγουν τα ατομικά περιουσιακά δικαιώματα των ζημιωθέντων επενδυτών, με συνέπεια την πλήρη αποδυνάμωση της ποινικής αλλά και της αστικής, ουσιαστικής και δικονομικής θέσης του επενδυτή. Η επιτυχημένη κριτική επιχειρείται διά της συστηματικής διερεύνησης της νομιμοποιητικής βάσης της θέσπισης κανόνων Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, καθώς και της εξέτασης της λειτουργίας των υποστάσεων των ειδικών ποινικών νόμων και της αποστολής και της νομιμοποίησης του Ποινικού Δικαίου εν γένει. Το έργο ολοκληρώνεται με προτάσεις για την ποινικοδικονομική και αστική αντιμετώπιση του ζημιωθέντος επενδυτή ως παθόντος του χρηματιστηριακού εγκλήματος. Η προβληματική περί αποκαταστατικής λειτουργίας του Ποινικού Δικαίου εισάγει στο πεδίο των αστικών αξιώσεων, όπου η ένταξη των ατομικών περιουσιακών δικαιωμάτων στο προστατευτικό πεδίο του ποινικού κανόνα δικαίου ανοίγει τον δρόμο για αστικές αποζημιώσεις των επενδυτών.

Η μονογραφία του Δημήτρη Ζιούβα διακρίνεται για την οξύτητα, το βάθος και την πληρότητα της επιστημονικής σκέψης και την σχολαστική μέθοδο συγγραφής. Η τολμηρή και ιδιαίτερα πειστική αντιπαράθεση με την κρατούσα στην γερμανική επιστήμη θεωρία του Χρηματιστηριακού Ποινικού Δικαίου καταλήγει σε πολύ χρήσιμα πορίσματα ως προς το σύνολο του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, τόσο για τον νομοθέτη όσο και για τον εφαρμοστή του δικαίου στην Γερμανία και στην Ελλάδα.

    
41