ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 36 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Eξώφυλλο: Αργυρό αθηναϊκό τετράδραχμο (περ. 450-404 π.Χ.), μέγιστης διαμέτρου 25,5 χιλ., βάρους 17,08 γρ., άγνωστης προέλευσης, συλλογή Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
1