αΩ spacer spacer spacer ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ spacer ΤΕΥΧΟΣ 25 spacer ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
Επιστροφή στην σελίδα των Περιεχομένων Επικοινωνία
spacer
spacer
spacer
spacer spacer

Πιστοποίηση του Ωνασείου
κατά ISO 9001

Φανερά ικανοποιημένοι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ω.K.K. καθηγητής Xειρουργικής κ. Bασίλειος Γολεμάτης και ο κ. Zαχαρίας Mαυρούκας, πρόεδρος του EΛ.O.T., επιδεικνύουν το δίπλωμα πιστοποίησης του Ωνασείου
spacer
Φανερά ικανοποιημένοι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ω.K.K. καθηγητής Xειρουργικής κ. Bασίλειος Γολεμάτης και ο κ. Zαχαρίας Mαυρούκας, πρόεδρος του EΛ.O.T., επιδεικνύουν το δίπλωμα πιστοποίησης του Ωνασείου
Tο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι πλέον πιστοποιημένο με διεθνή πρότυπα και αντικειμενική διαδικασία για το σύνολο των υπηρεσιών του.

Είναι το πρώτο νοσοκομείο στη χώρα που πιστοποιείται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του και ένα από τα ελάχιστα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Μάλιστα, η πιστοποίηση δόθηκε όχι από έναν, όπως είναι το σύνηθες, αλλά από δύο φορείς, ιδιαίτερα υψηλού κύρους, γεγονός που την καθιστά ουσιαστική, αδιάβλητη και μη αμφισβητήσιμη.

Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου κ. Αντώνης Μαΐλλης, ο διοικητικός και οικονομικός διευθυντής κ. Ευστάθιος Κοκκέβης, ο πρόεδρος του ΕΛ.Ο.Τ. κ. Ζαχαρίας Μαυρούκας και άλλα στελέχη του Ω.Κ.Κ., το έργο ανάπτυξης και πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2000 ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια. Το Σύστημα Ποιότητας του Ωνασείου επιθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο του 2004 από δύο οργανισμούς πιστοποίησης: τον εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης, τον ΕΛ.Ο.Τ., και από την ελβετική Suisse Association for Quality Systems.

Από την προσπάθεια αυτή του Ω.Κ.Κ. και από τη συνεργασία με τον ελβετικό φορέα, ο ΕΛ.Ο.Τ. απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον έλεγχο και την πιστοποίηση νοσοκομείων, εμπειρία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί αποδοτικά στο μέλλον προς όφελος και άλλων αντίστοιχων προσπαθειών ελληνικών νοσοκομείων.

Τα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήρια του Ω.Κ.Κ. πιστοποιήθηκαν με διεθνή πρότυπα μαζί με το σύνολο των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου spacer

Τα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήρια του Ω.Κ.Κ. πιστοποιήθηκαν με διεθνή πρότυπα μαζί με το σύνολο των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου

spacer

Όπως ανέφερε ο κ. Γεώργιος Χαλούτσος, προϊστάμενος βιοϊατρικής τεχνολογίας και συντονιστής της ομάδας Ε.Δ.Ε.Π. (Eπιτροπή Διαχείρισης Eλέγχου Ποιότητας), από την ίδρυση κιόλας του νοσοκομείου το 1993 υπήρχε το όραμα της λειτουργίας του με υψηλά ποιοτικά πρότυπα. Το έτος 2000, έχοντας σημαντικές επιτυχίες, η διοίκηση έθεσε ως στόχο την πιστοποίηση, διαδικασία η οποία ανατέθηκε σε δεκαμελή Επιτροπή με πρόεδρο το γενικό διευθυντή, η οποία ανέπτυξε το σύνολο του έργου, εκπαίδευσε το προσωπικό και συνέβαλε στο να διαμορφωθεί μια κουλτούρα ποιότητας σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Επιπλέον, δημιούργησε ένα σώμα εσωτερικής επιθεώρησης και προετοίμασε την εξωτερική επιθεώρηση από τον ΕΛ.Ο.Τ. και την ελβετική S.Q.S.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ω.Κ.Κ., ως πρώτο παρόμοιο έργο στον ελληνικό νοσοκομειακό χώρο, διακρίνεται από σημαντική πρωτοτυπία και καινοτομία, λόγω της εφαρμογής πρωτοποριακών ιδεών, δομών και θεσμών. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένα δίκτυο ποιότητας, που αποτελείται από συνδέσμους ποιότητας –έναν εργαζόμενο ανά τμήμα–, οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ της Ε.Δ.Ε.Π. και του τμήματος και αναλαμβάνουν το ρόλο της διάχυσης της πληροφόρησης και της φιλοσοφίας της ποιότητας σε κάθε τμήμα του Ωνασείου, αλλά και της ανατροφοδότησης της πληροφόρησης από ολόκληρο το προσωπικό προς την Επιτροπή Ποιότητας.

Εφαρμόστηκε η πλήρως ηλεκτρονική μορφή της τεκμηρίωσης του συστήματος, μέσω της ανάπτυξης ενός ενδοεπιχειρησιακού ιστότοπου και δικτύου (Ω.Κ.Κ. Intranet), προσέγγιση που απέσπασε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια κατά την εξωτερική επιθεώρηση.

Καθιερώθηκε ένα σύστημα καθημερινού ελέγχου ετοιμότητας των τμημάτων με δελτία ελαχίστων πόρων, καθώς και διαχείρισης αποκλίσεων και μη συμμορφώσεων. Επίσης, τυποποιήθηκε ο τρόπος παροχής νοσοκομειακής φροντίδας μέσω των «πρωτοκόλλων νοσοκομειακής φροντίδας», ο καθορισμός των ελαχίστων πόρων αλλά και αρμοδιοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών

αυτών, καθώς και ο συνεχής έλεγχος και η αξιολόγηση μέσω δεικτών επιδόσεων.

«Όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου έχουν σήμερα κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούν, με στόχο τη βοήθεια του πάσχοντος», επισήμανε ο κ. Μαΐλλης, τονίζοντας παράλληλα το πνεύμα καλής συνεργασίας που διέπει όλους τους εργασιακούς χώρους. «Δεν είμαστε άριστοι, έχουμε ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία γνωρίζουμε, θέλουμε όμως να τα ξεπεράσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε το πρώτο αριστείο», κατέληξε ο κ. Μαΐλλης.

Αναφερόμενος στα οφέλη που προέκυψαν από τη διαδικασία πιστοποίησης, ο κ. Χαλούτσος τόνισε την εθνική διάσταση του εγχειρήματος, αφού το Ω.Κ.Κ. είναι το πρώτο νοσοκομείο στη χώρα που πιστοποιείται για το σύνολο των δραστηριοτήτων του και ένα από τα ελάχιστα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. «Πάντως η πιστοποίηση είναι ο πρώτος σταθμός», σημείωσε ο κ. Χαλούτσος, «είναι δηλαδή αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να επιτύχουμε το στόχο της ποιότητας».

Λήδα Μπουζάλη

spacer
spacer spacer spacer spacer 24-25
spacer
spacer
spacer
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ | ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ | ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ