ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 20 / Δεκέμβριος 2002
Βιβλιογραφικό Δελτίο

Νέλλη Κωστούλα-Μακράκη, Γλώσσα και Κοινωνία, Βασικές Έννοιες, επιμέλεια Ελένη Καραντζόλα, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, σελ. 232.
Στόχος του βιβλίου, που επιμελήθηκε η υπότροφος Ελένη Καραντζόλα, γλωσσολόγος και επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει θέματα που αφορούν στη μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου, με βάση την Κοινωνιογλωσσολογία. Ειδικότερα εξετάζονται η σχέση γλώσσας και διαλέκτου, περιπτώσεις διγλωσσίας και πολυγλωσσίας, η διατήρηση και συρρίκνωση μειονοτικών γλωσσών, καθώς και η σχέση γλώσσας και ταυτότητας.

Νίκη Παπαηλιάκη, Μια αιχμάλωτη κοινότητα, επιστολές από τη Χίο πριν την καταστροφή, εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 274 με έγχρωμες εικόνες και ευρετήρια.
Η έκδοση που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Αιγαίου περιλαμβάνει επιστολές-μαρτυρίες για το εμπορικό και πολιτικό δίκτυο που οι Χιώτες είχαν οργανώσει ανάμεσα στο νησί, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Ο διευθυντής των εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κλήμης Μαστορίδης είναι υπότροφος του Ιδρύματος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ