ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 19 / Ιούλιος 2002

Συνέχεια από την 1η σελίδα...

Σ
 το πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, η πρόεδρος Ιωάννα Κονδύλη έκανε τον απολογισμό των πολυάριθμων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο 12μηνο. O γενικός γραμματέας Γιώργος Καλόφωνος αναφέρθηκε στο οργανωτικό μέρος, την αύξηση των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος, αλλά και του αριθμού των μελών του, που δημιουργούν αυξημένο φόρτο, καθώς και στην ουσιαστική βοήθεια που παρέχει στον Σύνδεσμο το Ίδρυμα. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι σελίδες του στο Διαδίκτυο βρίσκονται σε διαδικασία βελτίωσης και επανασχεδιασμού. Τον οικονομικό απολογισμό της χρονιάς έκανε ο ταμίας Παναγής Μαρκέτος.

Ε

κ μέρους του Ιδρύματος, ο κ. Αντώνης Παπαδημητρίου σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος παίρνει ενεργό θέση στα πολιτιστικά πράγματα της Ελλάδας και όπως τόνισε "κάνει πολλά και έχει πολλά ακόμα να επιτύχει, εφόσον το θελήσει". Πρόσθεσε ότι ο Σύνδεσμος θα βρει το Ίδρυμα αρωγό σε κάθε αξιόλογη προσπάθεια που εντάσσεται στο πολιτιστικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και ανέφερε ότι με τη δημιουργία της Ωνασείου Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών η παρουσία του Συνδέσμου θα γίνει ακόμα πιο έντονη. Τέλος, υπενθύμισε τις επιχορηγήσεις του Ιδρύματος που απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του Συνδέσμου για έρευνα και έκδοση διατριβής.

Λήδα Mπουζάλη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ