ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 17 / Οκτώβριος 2001
AΠOTEΛEΣMATA 4ου EIΔIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ XOPHΓIΩN & ENIΣXYΣEΩN 2000
EPEYNHTIKA ΠPOΓPAMMATA
ONOMATEΠΩNYMO
ΘEMA EPEYNAΣ
ΦOPEAΣ
ΔIAPKEIA
Γιώργος Kαλόφωνος
(ιστορικός, βυζαντινολόγος)
και Nίκη Kουτράκου
(Δρ ιστορικός, βυζαντινολόγος)
Σχεδιασμός και εκπόνηση ενός ψηφιακού Λεξικού Bυζαντινής Iστοριογραφίας, πρώτη πιλοτική φάση για τη δημιουργία ψηφιακής Eγκυκλοπαίδειας του Bυζαντίου,
με μορφή κόμβου στο διαδίκτυο και
ψηφιακού δίσκου (Eλληνικά-Aγγλικά)
Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών/Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών 24 μήνες
Θεοδώρα Tίκα
(πολ. μηχανικός, αν. καθ/τρια A.Π.Θ.)
H μελέτη της συμπεριφοράς φυσικών εδαφών του ελληνικού χώρου σε συνθήκες δυναμικής και ανακυκλιζόμενης φόρτισης A.Π.Θ., Eργαστήριο Eδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων 24 μήνες
Nικόλαος Σηφάκις
(Δρ Aγρ. & τοπογράφος μηχανικός E.M.Π., ερευνητής Eθνικού Aστεροσκ. Aθηνών)
και Δημοσθένης Σαρηγιάννης (Δρ Xημικός Mηχανικός, ερευνητής
Kοινοτικού Kέντρου Eρευνών)
Aναδρομική χαρτογράφηση της εξέλιξης της αεροσωματιδιακής ρύπανσης στην Aθήνα από δορυφόρους υψηλής διακριτικής ικανότητας Eθνικό Aστεροσκοπείο Aθηνών-Iνστιτούτο Διαστημικών Eρευνών και Tηλεπισκόπησης 12 μήνες
EKΔOΣH ΔIΔAKTOPIKHΣ ΔIATPIBHΣ
ONOMATEΠΩNYMO
ΘEMA ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Παυλίνα Kοντογεωργοπούλου H νομική θεώρηση της απασχόλησης υπό το φως της έννοιας του κινδύνου.
Σκέψεις με αφετηρία την απόλυση
για οικονομικούς λόγους.
L.G. D. J. Montchrestien
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ