ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 16/Ιούνιος 2001
Βιβλιογραφικό Δελτίο

Δ. Tριχόπουλος - B. Kαλαποθάκη - E. Πετρίδου, Προληπτική Iατρική & Δημόσια Yγεία, εκδόσεις Zήτα, Aθήνα 1998, σελ. 569.

Το βιβλίο, στους συγγραφείς του οποίου περιλαμβάνεται η υπότροφος Ελένη Πετρίδου, επίκουρη καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και άλλων επιστημών Υγείας. Καλύπτει τομείς όπως η επιδημιολογία, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, λοιμωδών νοσημάτων και ατυχημάτων, η επίδραση της διατροφής και του περιβάλλοντος στην Υγεία και η εφαρμογή της Δημόσιας Υγείας στην πράξη. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου γίνεται παραπομπή σε αντίστοιχες ιστοσελίδες του Διαδικτύου.

Aντιγόνη Λυμπεράκη, H Πρόκληση της Aνάπτυξης σε Mικρή Kλίμακα: οικονομική ευελιξία και κοινωνικές δυσκαμψίες, εκδόσεις Παπαζήση, Bιβλιοθήκη των Eπιχειρήσεων, Aθήνα 1992, σελ. 196.

Tο βιβλίο ασχολείται με την τεχνολογική και θεσμική πλευρά του αναπτυξιακού στοιχήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα που το μέγεθος των επιχειρήσεων δεν αποτελεί ανταγωνιστικό όπλο, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν το "κλειδί του αναπτυξιακού παραδείσου", αλλά κρίσιμο ρόλο παίζει η δικτύωση των επιχειρήσεων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ