ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 16/Ιούνιος 2001

Συνέχεια από την 1η σελίδα...

την Αγλαΐα Κάσδαγλη για τις οικογενειακές σχέσεις μέσα από νοταριακά κείμενα των Κυκλάδων, τον μουσικολόγο Γιάννη Παπαθανασίου για την εξέλιξη της μουσικής γραφής κατά τον Μεσαίωνα, τον ωτορινολαρυγγολόγο Περικλή Τζουνάκο για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας και την κοινωνιολόγο Μαρία Μαγγιώρου περί παγκοσμιοποίησης.

Η
 ταμίας Καλλιόπη Χρηστοφή παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, ο οποίος είχε εγκριθεί προηγουμένως από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η
 εξελικτική πορεία του "ΑΩ", του περιοδικού του Συνδέσμου, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης από την υπεύθυνη Λήδα Μπουζάλη. Οι οκτώ σελίδες που κάλυπτε αρχικά το ενημερωτικό δελτίο έχουν φθάσει τις είκοσι και υπάρχουν προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωσή του. Τα τεύχη του "ΑΩ" βρίσκονται από το φθινόπωρο και στο Διαδίκτυο. Έτσι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τόσο το τρέχον τεύχος όσο και τα προηγούμενα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.onassis.gr/greek/assoc/enim_deltio/index.html

Κ
αλές ειδήσεις για τη φιλόδοξη πορεία του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και του Συνδέσμου Υποτρόφων, μετέφερε, τέλος, ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κ. Αντώνης Παπαδημητρίου κατά τη Γενική Συνέλευση της 20ής Μαΐου. Ο κ. Παπαδημητρίου ανακοίνωσε την επικείμενη προσθήκη τριών νέων πλοίων στον στόλο του Επιχειρηματικού Ιδρύματος Ωνάση, τα οποία έχουν παραγγελθεί και ήδη ναυπηγούνται. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός "πολυ-πολιτισμικού" κέντρου, το οποίο θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη λεωφόρο Συγγρού. Το έργο, το οποίο βρίσκεται στη φάση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, θα αποτελέσει στέγη για την ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικών προγραμμάτων στον χώρο του Πολιτισμού.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ