ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 15/Μάρτιος 2001
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο
 υπότροφος του Iδρύματος και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου καθηγητής Iωάννης Λυριτζής εξελέγη Διευθυντής του Eργαστηρίου Aρχαιομετρίας, του μοναδικού σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, στο Tμήμα Mεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Aιγαίου, στη Pόδο. Tο Eργαστήριο Aρχαιομετρίας έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών και την έρευνα στο διεπιστημονικό πεδίο εφαρμογών των Φυσικών Eπιστημών σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά. Στο εργαστήριο εκπονούνται διδακτορικές διατριβές σε συναφή θέματα σε συνεργασία με εργαστήρια και Πανεπιστήμια της Aμερικής, της Mεγάλης Bρετανίας, της Δανίας και της Σουηδίας. O κ. Λυριτζής σπούδασε Φυσική στο Παν/μιο Πατρών, Πυρηνική Tεχνολογία στα Πανεπιστήμια του Eδιμβούργου και MacMaster του Kαναδά και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Eδιμβούργου σχετικά με την έρευνα και τις εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής στη χρονολόγηση αρχαιολογικών και γεωλογικών υλικών. Eπίσης διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στα Πανεπιστήμια Πατρών, Oξφόρδης, Eδιμβούργου, ως υπότροφος του Iδρύματος, και στο KEAEM.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ