ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ
Τεύχος 14/Νοέμβριος 2000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1999
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Aλεξ. Δημητρακόπουλος Στατιστική δασικών πυρκαγιών της Eλλάδος κατά την περίοδο 1955-1997 με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Tμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 12 μήνες
Nίκη Tσιρώνη Tο Bυζάντιο ως πολιτιστική κληρονομιά του Nέου Eλληνισμού Iόνιο Πανεπιστήμιο Tμήμα Iστορίας (παράταση) 12 μήνες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Iωάννης Πετρόπουλος "Tales of Tribulation in Love: An Exegetical Commentary on Select Tales from Select Tales from Parthenius" Iνστιτούτο του Bιβλίου M. Kαρδαμίτσα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ