01/1

Προεδρείο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ)

Ο Αντώνης Παπαδημητρίου είναι διακεκριμένος δικηγόρος και οικονομολόγος. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1977 και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Δίκαιο των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Aix-en-Provence της Γαλλίας. Εκπόνησε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του London School of Economics. Ασκεί τη δικηγορία. Από το 1989 είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

Από το 1992 μέχρι σήμερα είναι διευθύνων εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες.

Από το 1986 είναι νομικός σύμβουλος στη ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Ωνάση, Olympic Shipping and Management S.A. Το 1988 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση, κατόπιν σύστασης της τότε προέδρου, Χριστίνας Ωνάση. Από το 1995 συντονίζει την Εκτελεστική Επιτροπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Ωνάση. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον τομέα των οικονομικών και των έργων μεγάλης κλίμακας. Το 2005 εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος και Ταμίας του δεκαπενταμελούς διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση.

Το 2008 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Middle Temple του Λονδίνου (Honorary Master of the Bench of the Middle Temple). Tο 2006 του απονεμήθηκε το Χρυσό Παρασήμο της 1ης Τάξεως του Ευαγγελιστού Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και το 2010 του ο τίτλος του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής (Chevalier de la Légion dHonneur) από τη Γαλλική Κυβέρνηση.

scrollup scrolldown
FLORIAN MARXER (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
scrollup scrolldown
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Η Μαριάννα Μόσχου υπήρξε Ανώτατο Τραπεζικό Στέλεχος, µε ειδίκευση στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές στον τοµέα της Ναυτιλίας.

∆ιετέλεσε επί σειρά ετών αναπληρώτρια γενική διευθύντρια στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ναυτιλιακών Εργασιών της Citibank, υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της Τράπεζας στην Ελλάδα, την Νότια Ευρώπη και την Μέση Ανατολή.

Εντάχθηκε στο δυναµικό της Citibank το 1967.

 Από το 2002 δραστηριοποιείται ως σύµβουλος επιχειρήσεων.
 
Διετέλεσε Μέλος των παρακάτω διοικητικών συµβουλίων:
- Μέλος ∆.Σ. του Οµίλου Angelicoussis Shipping Group Ltd, 2002 - 2011
- Πρόεδρος ∆Σ AB Bank (εως 6/10)
- Μέλος ∆Σ Ναυτιλιακής Εταιρείας Odfjell SE Norway (εως 4/10)

Το 2005 εξελέγη µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Επιχειρηµατικού και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, ενώ το 2007 εξελέγη Γραµµατέας των δύο ως άνω ∆ιοικητικών Συµβουλίων. To 2010 εξελέγη Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων) ενώ για το διάστηµα: 2002-2010 διετέλεσε Μέλος & Γεν. Γραµµατέας του ∆.Σ. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ έχει παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ελληνικών και διεθνών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής, διεθνούς τραπεζικής και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

scrollup scrolldown

Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email