Σεμινάριο του Συνδέσμου Υποτρόφων για τη στρατηγική των διαπραγματεύσεων
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
   

Σε κάθε ιστορικό πλαίσιο οι γλωσσικές μεταβολές και αναδιατυπώσεις λειτουργούν ως σημαντικοί μάρτυρες των αντίστοιχων πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων και διακυβευμάτων. Η έννοια της διαπραγμάτευσης προσφέρει ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αναφοράς στη σύγχρονη συγκυρία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυσήμαντη όχι μόνο στο πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ ειδικών αλλά και στον καθημερινό δημόσιο λόγο. Το εύρος που τη διακρίνει πλέον, τόσο ως προς τη χρήση της όσο και ως προς το περιεχόμενό της, την απελευθέρωσε από ειδικά ή μονοσήμαντα λεκτικά στεγανά, τα οποία συνήθως παρέπεμπαν σε εξειδικευμένες συζητήσεις ή συνεννοήσεις που σχετίζονταν ως επί το πλείστον με τον κόσμο των ιδιωτικών συναλλαγών. 

Από την άλλη πλευρά, η πολιτικοποίηση της έννοιας της διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα, μακρά περίοδο της πολύπλευρης και πολυδιάστατης κρίσης, την αποσυνέδεσε από το πλαίσιο της συνεννόησης για την επίτευξη μιας οικονομικής συμφωνίας, ανάγοντάς την τελικά σε πολιτική ή στρατηγική επιλογή και, κατ’ επέκταση, σε μοντέλο διακυβέρνησης. Υπ' αυτό το πρίσμα, η διαπραγμάτευση αναδεικνύεται σε έννοια-κλειδί για την ίδια την κεντρική διοίκηση στην προοπτική επίτευξης συλλογικής συναίνεσης, η λειτουργία και η λειτουργικότητα της οποίας αποκτούν ένα καινοφανές βεληνεκές, εκτεινόμενο από τον δημόσιο έως τον ιδιωτικό τομέα, από την εσωτερική έως την εξωτερική πολιτική κ.λπ. 

Τα παραπάνω προσέφεραν, προφανώς, το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου γεννήθηκε και ευοδώθηκε η ιδέα για τη διοργάνωση ενός ειδικού σεμιναρίου για τη στρατηγική των διαπραγματεύσεων από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 18 και 19 Μαρτίου 2016 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με εισηγητές τον καθηγητή Ανδρέα Νικολόπουλο, πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον Ηλία Καπουτσή, εντεταλμένο λέκτορα στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η αθρόα συμμετοχή υποτρόφων του Συνδέσμου, που στην πλειονότητά τους είχαν διαφορετική εκπαίδευση αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση, επιβεβαίωσε τόσο την επικαιρότητα όσο και τη διεπιστημονικότητα της σχετικής προβληματικής. 

Στόχοι του προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προετοιμάζουν αποτελεσματικά μια διαπραγμάτευση, να αυξήσουν τα οφέλη από μια διαπραγμάτευση μέσα από την εφαρμογή ευρείας γκάμας διαπραγματευτικών τακτικών και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά δυνητικές συγκρούσεις και εντάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά παρουσιάστηκαν τα συστατικά μέρη μιας διαπραγμάτευσης, η φιλοσοφία ενός καλού διαπραγματευτή και τα συχνότερα διαπραγματευτικά λάθη· στη συνέχεια, οι τρόποι αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, τα διαφορετικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από τις σημαντικότερες σχολές σκέψης και οι μεταβλητές της διαπραγματευτικής συμπεριφοράς. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης επιδιώχθηκε μέσα από τη διενέργεια σειράς διαδραστικών ασκήσεων, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες ανέλαβαν διαφορετικούς ρόλους, εφαρμόζοντας τα θεωρητικά εργαλεία για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τους είχαν ανατεθεί.

Οποιοσδήποτε συμμετείχε στο σεμινάριο θα συμφωνούσε, νομίζω, με τη διαπίστωση ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να προσεγγίζεται όχι απλώς ως μια τεχνική διαδικασία που υπακούει σε ένα σύνολο παραγόντων, αρχών και σταθμίσεων, αλλά πρωτίστως ως πολιτισμική επιλογή με σαφές πολιτικό πρόσημο, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον σεβασμό της διαφορετικότητας, στη διαλλακτικότητα, στην πραότητα και στη θέληση εξεύρεσης μιας κοινώς αποδεκτής λύσης. Υπ' αυτή την έννοια, δικαιολογείται το συμπέρασμα ότι η διαπραγμάτευση αποτελεί συνάμα δεξιότητα και στρατηγική επιλογή στην προοπτική της ειρηνικής διευθέτησης συγκρουόμενων συμφερόντων. 


(Ο Αθανάσιος Χουλιάρας είναι δικηγόρος – δρ Νομικής.)

Κάντε κλικ επάνω στις εικόνες για μεγέθυνση

Κορυφή της σελίδας