ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
01/01

31.07.2014 / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 376207 «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31 της Ψηφιακής Σύγκλισης

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Α.Μ.Κ.Ε. προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών».

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραλαβής βλ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων  έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής.

Η διάθεση του τεύχους σε έντυπη μορφή θα γίνεται στη διεύθυνση του Ιδρύματος Ωνάση: Αισχίνου 7, Τ.Κ. 105 58, ώρες 10.00 – 12.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 16/09/2014 και ώρα 12:00

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: 16/09/2014 και ώρα 12:00

Τόπος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Α.Μ.Κ.Ε., Γαλαξία 2 & Ευρυδάμαντος, Τ.Κ. 117 45, Αθήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Διόρθωση στην υπ’ αριθμ. 1/2014 Διακήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραλαβής
Τεύχος προκήρυξης μέρος Α
Τεύχος προκήρυξης μέρος Β
Τεύχος προκήρυξης μέρος C
Παράρτημα C7: Ψηφιοποιημένο υλικό για χρήση προς επίδειξη
Περίληψη Προκήρυξης

scrollup scrolldown

Αναζητηση


 


Εγγραφη στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για νέα και τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος, παρακαλούμε εγγραφείτε εδω.
Κλείσιμο X
Αποστολη σε φιλο με Email