Σημείωμα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Υποτρόφων

Το νέο ∆Σ του Συνδέσµου Υποτρόφων συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, ύστερα από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο σκηνοθέτης και πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου Τάσος Μπουλµέτης, αντιπρόεδρος Α' η θεωρητικός της λογοτεχνίας Τιτίκα Καραβία, αντιπρόεδρος Β' ο µονωδός-ηθοποιός Τάσος Αποστόλου, γενικός γραµµατέας ο οικονοµολόγος-ερευνητής του ΚΕΠΕ Πρόδροµος Προδροµίδης, ειδική γραµµατέας η δικηγόρος ∆έσποινα Σχοινά, ταµίας ο πολιτικός µηχανικός Ανδρέας Λαγγούσης και αναπληρώτρια ταµίας η Κασσιανή Μπένου, η οποία εργάζεται στον τοµέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Επίσης, µέλη του ∆Σ είναι η αρχαιοµέτρης Μυρτώ Γεωργακοπούλου, ο σκηνοθέτης Χρήστος Γόδας, η υπεύθυνη πολιτιστικής διαχείρισης Κέλλυ ∆ιαπούλη, η λυρική τραγουδίστρια-µουσικολόγος Αγγελική Καθαρίου, η πολιτική επιστήµων Μαρία Μαγγιώρου, ο χηµικός µηχανικός και επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ Γιώργος Μαυρωτάς, ο Κωνσταντίνος Μίχος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τοµέα του χορού, και η φωτογράφος Ηώ Πάσχου. Επιπλέον, αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου είναι οι λυρικές τραγουδίστριες Μάιρα Μηλολιδάκη και Ζωή Απειρανθίτου, ο ιατρός-νοσηλευτής Παύλος Σαράφης και ο εικαστικός καλλιτέχνης Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος.

Η σύνθεση του ∆Σ προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Σεπτεµβρίου 2011, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στην Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών. Η Γενική Συνέλευση, της οποίας πρόεδρος ήταν ο ∆ηµήτρης Τσίγκας και γραµµατέας η Ευαγγελία Γκρίµπα, περιέλαβε τον απολογισµό του προηγούµενου ∆Σ του Συνδέσµου από τον απερχόµενο πρόεδρο Παναγιώτη Αλεξάκη, ενώ τοποθετήσεις έκαναν και η γενική γραµµατέας Μαρία Μαγγιώργου, ο ειδικός γραµµατέας Πρόδροµος Προδροµίδης, ο ταµίας Μάνος Κρανίδης και ο αναπληρωτής ταµίας ∆ιονύσης Καµπόλης, το µέλος του ∆Σ Γιώργος Βλάχος, η γράφουσα ως υπεύθυνη του περιοδικού ΑΩ, ο ∆ηµήτρης Ζιούβας εκ µέρους της απερχόµενης Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η επίτιµη πρόεδρος Ιωάννα Κονδύλη.

Στην διαδικασία παρέστη ο πρόεδρος του Ιδρύµατος, Αντώνης Παπαδηµητρίου, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τα απερχόµενα µέλη του ∆Σ του Συνδέσµου για το έργο που προσέφεραν, εξέφρασε την ευχή του για ουσιαστική ανανέωση της σύνθεσης του δεκαπενταµελούς συµβουλίου και για διεύρυνση των στόχων του Συνδέσµου. Επίσης, κάλεσε το νέο συµβούλιο να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει ο χώρος της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών και να υλοποιήσει έναν διαφορετικό και πιο πρωτοποριακό προγραµµατισµό δράσεων, «παίρνοντας και κάποια ρίσκα», όπως είπε χαρακτηριστικά, ώστε ο Σύνδεσµος να προχωρήσει δυναµικά, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες όλων.

2